Warning
This page is located in archive.

A6M33MOS -- Modelování a simulace

Přednášky a další materiály

přednáší JK - Kofránek, FJ - Ježek, JŠ - Šilar, JP - Potůček

  1. 5.10.2016 Úvod do modelování (FJ)
  2. 12.10.2016 Úvod do jazyka Modelica (FJ)
  3. 19.10.2016 Diskrétno a hybridno (FJ)
  4. 30.11.2016 Simulační metody, numerika (JŠ)
  5. 7.12.2016 Repozitáře modelů (JK)
  6. 14.12.2016 Parciální diferenciální rovnice
  7. 21.12.2016 Knihovny
  8. 4.1.2017
  9. 11.1.2017 Konzultační hodina k úloze a semestrálním pracím
courses/a6m33mos/prednasky.txt · Last modified: 2018/11/29 09:26 (external edit)