Warning
This page is located in archive.

Cvičení | Lab exercises

Instruction for lab exercises (update 10.5.2018)

Lab materials are published continuously during the semester in the list below. The PDF instructions will be continuously updated as well (remember to refresh the pdf page - F5!)

Materiály ke cvičením budou průběžně zveřejňovány v seznamu cvičení, stejnětak PDF instrukce budou průběžně doplňovány (pokud zobrazujete stránku s pdf v prohlížeči, nezapomeňte ji obnovit - F5).

Program cvičení | Exercise materials

 1. Matematický aparát: numerické metody řešení dif. rovnic | Numerical integration - Euler's method
 2. Modelování neuronů I - RC a EPSP model | Neuron models: RC and EPSP
 3. Modelování neuronů II - Hodgkin-Huxley | Hodgkin-Huxley model
 4. Poissonovský spiketrain (+ LIF model) | Poisson spiketrain
 5. Vytváření simulovaného uEEG signálu, LIF model | Generation of artificial uEEG, LIF model
  • 22.3.2018
 6. Porovnání simulovaných dat s reálnými s reálnými | Comparison of real and simulated data
 7. Analýza reálných dat - Spike sorting | Analysis of real data - spike sorting
 8. Analýza reálných dat - okohybné pohyby | Analysis of real data - eye movements
 9. Hebbovské učení | Hebb's learning
  • 19.4.2018
 10. Spontánní aktivita neuronových sítí | Spontaneous activity of simulated networks
  • 26.4.2018
 11. Samoorganizující neuronové sítě | Self-organizing maps
  • 3.5.2018
 12. Kognitivní modelování| Cognitive modelling
  • 10.5.2018
 13. Výuka jako v úterý (cvičení odpadá) | Tuesday's schedule (class cancelled)
  • 17.5.2018
 14. Kognitivní modelování: brain simulator, zápočet | Cognitive modelling, assessment
  • 24.5.2018
courses/a6m33nin/tutorials/start.txt · Last modified: 2018/05/10 15:36 by bakstedu