Warning
This page is located in archive.

Přednášky | Lectures

 1. 22.2: Úvod do neuroinformatiky, organizace předmětu, model membrány | Introduction Přednáška 1}}
 2. 1.3.: Modely neuronů: iontové kanály, synapse, Hodgkin-Huxley, Wilsonův model | Neuron models Přednáška 2
 3. 8.3.: Hodgkin-Huxley + šíření AP | HH model + AP propagation Přednáška 3
 4. 15.3.: Případová studie - Parkinsonova nemoc | Case study: Parkinson's disease (Eduard Bakštein) Přednáška 4
 5. 22.3.: LIF neuron, poissonův proces, variabilita pálení neuronu | LIF model, Poisson process /Přednáška 5
 6. 29.3: Prostorová navigace u zvířat | Spatial orientation in animals (Daniel Klement) Přednáška 6
 7. 5.4.: Populační modely, synaptická plasticita | Network models, synaptic plasticity Přednáška 7
 8. 12.4: Vědomí, pozornost, emoce, paměť | Consciousness, attention, emotions, memory (Michal Vavrecka)
 9. 19.4: Připadová studie na optické metody zobrazování (Jakub Otáhal) | Cortex modelling
 10. 26.4: Náhodné sítě ex vivo a jejich modelování, Přednáška 10
 11. 3.5: Samoorganizující se sítě, dynamické neuronové pole | Self organizing maps Přednáška 11
 12. 10.5: Kódování, dekódování informace | Information coding Přednáška 11
 13. 17.5.: Učí se jako v úterý (náhradní výuka)
 14. 24.5: Kognitivní modelování | Cognitive modelling (Karla Štěpánová) Přednáška 13

klement.pdf

courses/a6m33nin/lectures/start.txt · Last modified: 2018/06/05 11:45 by xnovakd1