Warning
This page is located in archive.

Semestrální práce se skládá ze tří částí

- První (informační) zpráva (zhruba 5 stran). Popisující současný stav řešení vybraného problému. Hodnocení výhod, nevýhod, přínosů, významu, atd.

- Druhá zpráva (min 5 stran). Popisující vlastní návrh řešení vybraného problému. Rovněž podrobnější popis části vybrané k realizaci.

- Prezentace (10 až 15 minut) své práce na poslední přednášce / cvičení.

- Odevzdané výsledky budou umístěny na https://nit.felk.cvut.cz/~dark/Vyuka/AST/2018/Vypracovani/

Termíny a způsob odevzdání

- Výběr tématu práce (zhruba) do konce března.

- První informační zpráva (zhruba) polovina semestru.

- Druhá zpráva (zhruba) konec semestru.

- Konzultaci k semestrální práci budu formou cvičení, ale lze si je dohodnout v podstatě kdykoli podle časových možností.

(Petr Novák, KN-E 221, novakpe@labe.felk.cvut.cz, ICQ 146 610 661-DarkAgent)

Informace / zadání semestrální práce umístěno na https://nit.felk.cvut.cz/~dark/Vyuka/AST/2018/SemestralniPrace.pdf

Každý by si měl vybrat jedno z témat pro tvorbu tzv. “Jednoduchého domácího společníka”:

- Senzory v domácím prostředí (stav okolního / domácího světa a osoby)

- Připomínání akcí (prášky, pohyb, …)

- Dialogový systém (omezená konverzace na vybrané téma)

- Zobrazení pro uživatele / GUI (události, stavy, společník, …)

- Podoba / provedení (fyzické provedení a podoba)

K vybranému tématu zpracovat:

- Význam tohoto tématu (proč je toto téma potřebné / důležité).

- Současný stav (jaký je současný stav v řešení tohoto tématu, odkazy na jiné projekty, obrázky jiných řešení s jejich popisem / vysvětlením).

- Vlastní návrh (vlastní návrh řešení tohoto problému, vybrané části).

- Částečná realizace (výběr části svého návrhu a její realizace, podle dohody).

- Začlenění do celkového projektu “Jednoduchého domácího společníka” (navrhnout možnosti spojení / propojení s dalšími částmi projektu a vytvoření jejich základního propojení za účelem základní demonstraci celkové činnosti).

courses/a6m33ast/semestralni_prace.txt · Last modified: 2018/02/28 09:51 by novakpe