Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Vybrané projekty 14/15 ZS

(odevzdané studenty v semestru ZS 2014-2015 a hodnocené známkou “A”)

Všechny projekty jsou uvedeny se jménem studenta a oborem jeho studia, screenshotem a krátkým popiskem. Jde o původní práci studentů, všechny m-soubory jsou zkompilovány do p-souborů, projekty jsou spustitelné. Všechny práce jsou zveřejněny se souhlasem autorů.

Upozornění: Projekty jsou kompatibilní s verzí Matlabu R2014a. Ve verzi R2014b a výše mohou nastat problémy s novým grafickým jádrem Matlabu!

Conway's Game of Life

Albershteyn Andrey

2. ročník, KyR

Popis: Velmi znamý algoritmus, založení na celulárních automatech se dvěma stavy živý a mrtvý. Všechno se odehravá na logické matice ve které jsou bunky. Bunka může být živá nebo mrtvá. Chování bunky se řídí 4 pravidly:

  • Každá živá buňka s méně než dvěma živými sousedy zemře.
  • Každá živá buňka se dvěma nebo třemi živými sousedy zůstává žít.
  • Každá živá buňka s více než třemi živými sousedy zemře.
  • Každá mrtvá buňka s právě třemi živými sousedy oživne.

Stažení: ZDE

Šachy

Vojtěch Kumpošt

2. ročník, KyR

Popis: Hra šachy pro dva hráče s grafickým rozhraním. Ovládána myší a hlídající základní šachová pravdila.

Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Představuje střetnutí dvou nepřátelských armád. Komu se podaří zneškodnit nepřátelského krále (dát mu mat), vítězí. ZDROJ Je třeba nejméně verze MATLAB R2014b

Stažení: ZDE

Möbiova síť

Vojtěch Král

1. Mgr. ročník, OI

Popis: Skript vykresluje do okna Möbiovu síť, tzn. nekonečnou šachovnici zobrazenou v perspektivě (více info). Pět výchozích bodů, kterými je šachovnice definovaná, může uživatel zadat myší. Vykreslenou šachovnici je možné exportovat do rastru ve formátu PNG.

Stažení: ZDE

Ray tracing

Jiří Valášek

2. ročník, KyR

Popis: Simulace odrážení paprsků od předmětů v 2D prostoru. Pro zjednodušení je uvažováno bezdisperzní a bezdisipační prostředí.

Stažení: ZDE

Robot

Vojta Kabelka

2. ročník, KyR

Popis: Program simuluje jednoduchý pohyb 3-osého statického robota (manipulátoru) v rámci “arény”. Uživatel si může vybrat mezi dopřednou (nastavení úhlů) či zpětnou (nastavení kartézských souřadnic) kinematikou. Dále může měnit pohled na arénu. Je také možné zobrazit trajektorii, po které se robot pohyboval, a to jako projekci na jednu z rovin základního kartézského systému. Je třeba nejméně verze MATLAB R2014b

Stažení: ZDE

Ultimate Snake

Alexander Dubeň

3. ročník, KyR

Popis: Projekt je implementací klasické hry Had. Cílem hada je sníst co nejvíce kusů potravy, aniž by narazil hlavou do stěny, popřípadě aniž by narazil do vlastního těla. Před startem hry je možné nastavit zda budou kolem herního pole přítomny stěny, či zda bude had schopný teleportace na druhé straně hracího pole. Je také možné nastavit rozlišení hracího pole. V průběhu lze hru pozastavit či změnit rychlost pohybu hada. Hra zaznamenává nejlepší dosažené skóre.

Stažení: ZDE

Šachy

Lukáš Rubeš

3. ročník, KyR

Popis: Dva hráči proti sobě hrají zjednodušenou verzi šachu. Není možné provést rošádu ani výměnu pěšáka za jinou figurku. Hra končí sebráním krále (šach se nekontroluje). Nová hra se spustí tlačítkem “Nova hra”.

Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Představuje střetnutí dvou nepřátelských armád. Komu se podaří zneškodnit nepřátelského krále (dát mu mat), vítězí. ZDROJ

Stažení: ZDE

Editor fotografií

Eva Mayerová

4. ročník, OI

Popis: Program umožňuje základní editaci obrázků, jako je otočení, překlopení, škálování, odbarvení, inverzi barev, vytvoření rámečku nebo například změnu jasu/kontrastu a klonovací razítko. Umožňuje také vrátit jeden krok zpět.

Nakonec je samozřejmě možné hotový obrázek uložit.

Stažení: ZDE

Detekce hran

David Žaitlík

2. ročník, ?

Popis: Program detekuje hrany.

Stažení: ZDE

courses/a0b17mtb/projects/chosen_projects/14_15_zs.txt · Last modified: 2018/02/08 13:23 (external edit)