Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:30]
jelinek
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:32]
jelinek
Line 3: Line 3:
  
  
-**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují květnové konzultace a budou nahraženy přímo soustředěním ​17května.** +**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují květnové konzultace a budou nahraženy přímo soustředěním ​7června.** 
- Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů+ Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů. Emailové konzultace poskytuji stále 
 + 
 +ivan jelinek 
 /* /*
  
courses/bd6b36pjv/aktuality.txt · Last modified: 2019/04/20 19:32 by jelinek