Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:20]
jelinek
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:30]
jelinek
Line 3: Line 3:
  
  
-**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují konzultace ​ccc bude 17. května.**+**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují ​květnové ​konzultace a budou nahraženy přímo soustředěním ​17. května.**
  Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů  Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů
 /* /*
courses/bd6b36pjv/aktuality.txt · Last modified: 2019/04/20 19:32 by jelinek