Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4b36pdv:tutorials:start [2018/06/08 08:51]
bosanbra
courses:b4b36pdv:tutorials:start [2018/06/13 12:49]
horakka5 old revision restored (2018/05/25 12:20)
Line 5: Line 5:
  
 ^ ^ Datum ^ Téma cvičení ^ Materiály ^ ^ ^ Datum ^ Téma cvičení ^ Materiály ^
-| **1** | 21-22.02.2018 | Organizace předmětu a seznámení se s paralelizací |  +| **1** | 21-22.02.2018 | Organizace předmětu a seznámení se s paralelizací | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_01.pdf|tutorial_01.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_01.zip|tutorial_01.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​decrypt_data.zip|decrypt_data.zip]] ​
-| **2** | 28.2. - 1.3.2018 | Vlákna a přístup ke sdílené paměti |  +| **2** | 28.2. - 1.3.2018 | Vlákna a přístup ke sdílené paměti | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_02.pdf|tutorial_02.pdf]][[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_02solved.zip|tutorial_02.zip (řešené)]][[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_01|1. domácí úloha]] ​
-| **3** | 7.3. - 8.3.2018 | OpenMP |  +| **3** | 7.3. - 8.3.2018 | OpenMP | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_03.pdf|tutorial_03.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_03solved.zip|tutorial_03.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_02a|2. domácí úloha]] ​
-| **4** | 14.-15.3.2018 | Konkurentní datové struktury |  +| **4** | 14.-15.3.2018 | Konkurentní datové struktury | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_04.pdf|tutorial_04.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_04solved.zip|tutorial_04.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_03|3. domácí úloha]] ​
-| **5** | 21.-22.3.2018 | Dekompoziční techniky | | +| **5** | 21.-22.3.2018 | Dekompoziční techniky | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_05.pdf|tutorial_05.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_05solved.zip|tutorial_05.zip (řešené)]][[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_04|4. domácí úloha]] ​
-| **6** | 28.-29.3.2018 | Řadící algoritmy |  +| **6** | 28.-29.3.2018 | Řadící algoritmy | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_06.pdf|tutorial_06.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_06solved.zip|tutorial_06.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_05|5. domácí úloha]] ​
-| **7** | 4.-5.4.2018 | Vektorizace |  +| **7** | 4.-5.4.2018 | Vektorizace | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_07.pdf|tutorial_07.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_07solved.zip|tutorial_07.zip (řešené)]] ​
-| **8** | 11.-12.4.2018 | Paralelní maticové operace | [|+| **8** | 11.-12.4.2018 | Paralelní maticové operace | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_08.pdf|tutorial_08.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_08solved.zip|tutorial_08.zip (řešené) ]] |
 | **9** | 18.-19.4.2018 | Úvod do distribuovaných výpočtů | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09.pdf|tutorial_09.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09solved.zip|tutorial_09.zip (řešené) ]] | | **9** | 18.-19.4.2018 | Úvod do distribuovaných výpočtů | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09.pdf|tutorial_09.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09solved.zip|tutorial_09.zip (řešené) ]] |
 | **10** | 25.-26.4.2018 | Čas a detekce selhání v DS | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10.pdf|tutorial_10.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10solved.zip|tutorial_10.zip (řešené) ]] | | **10** | 25.-26.4.2018 | Čas a detekce selhání v DS | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10.pdf|tutorial_10.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10solved.zip|tutorial_10.zip (řešené) ]] |
courses/b4b36pdv/tutorials/start.txt · Last modified: 2018/06/13 12:49 by horakka5