Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4B36PDV – Paralelní a distribuované výpočty

Obecné informace

Důležité odkazy

Hodnocení předmětu

Celkově můžete získat maximálně 100 bodů z předmětu a získat známku A-F (<50b = F, 50-59 = E, …, 90-100 = A). Předmět se skládá ze dvou tématických bloků a body můžete získat za vypracování semestrálních úloh a za zkoušku:

 • Paralelní výpočty (max 22 bodů, pro zápočet nutno získat alespoň 11b):
  • 5 malých programovacích úloh (max 10 bodů)
  • Semestrální práce (max 12 bodů)
 • Distribuované výpočty (max 18 bodů, pro zápočet nutno získat alespoň 9b):
  • 2 malé úlohy (max 4 body)
  • Semestrální práce (max 14 bodů)
 • Ze semestru je potřeba získat alespoň 50% bodů, tj. 20 bodů ze 40.
 • Programovací zkouška (max 30 20 bodů, pro složení předmětu nutno získat alespoň 10b)
 • Teoretická zkouška (max 30 40 bodů, pro složení předmětu nutno získat alespoň 20b)

Zkoušky

Vzhledem k tomu, že dle informací studijního není možné zkoušku ze 2 častí spravovat pomocí KOSu, tak zápis na praktickou část zkoušky z PDV (paralelní implementace jednoduchých úloh) bude proveden externě pomocí Google Forms.

Link: https://goo.gl/forms/rny742FnA6uJSjn13

Pro vyplnění formuláře je nutno se přihlásit. Formulář můžete vyplnit jen jednou, svojí odpověď však můžete změnit a tedy se přehlásit na jiný termín. Přihlašování/odhlašování na daný termín končí 48 hodin před začátkem daného termínu, kdy z aktuálně přihlášených uděláme platný seznam na danou zkoušku, pozdější změna nebude akceptována (při vyplnění formuláře je uchováván čas).

Aktuální zaplněnost termínů lze vidět po odeslání formuláře kliknutím na „předchozí odpovědi“, nicméně formulář automaticky nezneplatňuje termíny po jejich naplnění, takže si toto musíte ohlídat sami. Dle dostupných místností je kapacita termínu 60 (místnosti 307, 310, 311) resp. 20 lidí (pokud je k dispozici pouze místnost 307) a tedy prvních 60 (resp. 20) studentů (dle času odeslání) bude přihlášeno.

Pokud si nejste jisti, jestli jste zapsáni (např. jste se přehlašovali a kapacita se zvýšila nad limit), napište e-mail na bosansky@fel.cvut.cz.

Termíny:

 1. 8.6.2018 od 9:00 (60 lidí) (307, 310, 311)
 2. 19.6. 2018 od 9:00 (40 lidí) (307,331)
 3. 22.6. 2018 od 9:00 (40 lidí) (307,331)
 4. 25.6.2018 od 9:00 (60 lidí) (307, 310, 311)

— pouze opravný termín —

 • 28.6. 2018 od 9:00 (60 lidí) (307, 310, 311)
 • 7.9.2018 od 9:00 praktická zkouška; od 14:00 teoretická zkouška (20 lidi) (307, 310, 311)

Pravidla zkoušky:

Vzhledem k tomu, že zadání zkoušky bude naprogramování 2 menších jednodušších úkolů, které vycházejí z úkolů probíraných na přednášce a cvičení, nemůžete během zkoušky používat žádné vlastní připravené kódy ani materiály. K dispozici bude standardní linux desktop s vývojovým prostředím CLion. K dispozici bude přístup na tyto webové stránky s referencemi na C++ (en.cppreference.com) a vektorové instrukce (software.intel.com/sites/landingpage/IntrinsicsGuide/) a taky dokumentaci k OpenMP (z openmp.org).

K dispozici budete mít lokálně binární kód se vzorovým řešením pro základní porovnání škálovatelnosti, odevzdávání a automatická evaluace bude prostřednictvím BRUTE upload systému.

Na teoretický termín se můžete zapisovat klasicky pomocí KOSu, písemka bude trvat 90 minut, bude se skládat převážně z distribuované části, ale bude tam i otázka z paralelní části.

courses/b4b36pdv/start.txt · Last modified: 2018/08/31 22:24 by bosanbra