3. domácí úloha: Binární vyhledávací strom

  • Předloha: pdv-03bst.zip
  • Do BRUTE odevzdávejte zip archiv obsahující soubory bst_tree.cpp a bst_tree.h.

Binární vyhledávací stromy patří mezi základní algorimické datové struktury (setkali jste se s nimi například na kurzu Algoritmizace). Vaší úlohou v této domácí úloze bude takový binární vyhledávací strom naimplementovat do souborů bst_tree.h a bst_tree.cpp. Narozdíl od algoritmizace po Vás budeme chtít verzi binárního stromu, ke které bude moci více vláken přistupovat současně a nebudou na sebe muset zbytečně čekat (pokud to opravdu nebude nutné). Jelikož je konkurentní verze složitější, nemusíte řešit vyvažování stromu a bude nám stačit, pokud naimplementujete metodu insert.

Zadání: Do souboru bst_tree.cpp doimplementujte tělo metody insert. Tato metoda vloží nový uzel do datové struktury binárního stromu na odpovídající místo (tj., aby bylo dodržené uspořádání na uzlech). Soubory bst_tree.cpp a bst_tree.h si můžete upravovat dle Vaší potřeby (například si můžete doplnit vlastní metody nebo si přidat členské proměnné tříd). Zachovejte ale prosím následující:

  1. Uzly reprezentujte pomocí typu bst_tree::node.
  2. Pointer na kořen stromu ponechte v členské proměnné root třídy bst_tree.
  3. Pointer na levý podstrom aktuálního uzlu ukládejte do členské proměnné left třídy bst_tree::node.
  4. Pointer na pravý podstrom aktuálního uzlu ukládejte do členské proměnné right třídy bst_tree::node.
  5. To, že daný podstrom neexistuje, indikujte tím, že daný pointer má hodnotu nullptr.

Tyto vlastnosti využíváme pro kontrolu správnosti Vašeho řešení (kontrolní kód si můžete prohlédnout v souboru tests.h). Můžete si ale pointery změnit na atomické (tj., typ std::atomic<node*>).

Při implementaci konkurentních datových struktur je důležitý princip optimistického zamykání, abyste mohli dosáhnout maximálního paralelismu. Naše referenční implementace je implementovaná bez zámků za pomocí atomických operací. Pokud se přiblížíte času referenční implementace, získáte 2 body. V případě, že Vaše řešení bude pomalejší, získáte bodů méně (body jsou odstupňované po půl bodech).

courses/b4b36pdv/tutorials/hw_03.txt · Last modified: 2024/03/12 14:51 by kafkamat