Seznam vybraných projektů

Vybrané projekty odevzdané v minulých semestrech hodnocené známkou A.

Všechny projekty jsou uvedeny se jménem studenta a oborem jeho studia, screenshotem a krátkým popiskem. Jde o původní práci studentů, všechny m-soubory jsou zkompilovány do p-souborů, projekty jsou spustitelné. Všechny práce jsou zveřejněny se souhlasem autorů.

PACMAN

Petr Bílek

1. ročník magisterského studia: Otevřená informatika, HCI (Interakce člověka s počítačem)

Popis: Implementace hry Pacman. Hráč má možnost zvolit si úroveň hry a herní mapu (mapy může importovat v textových souborech, vytváření samotných map je tedy velmi jednoduché).

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2017b)

Smithův diagram

Leonard Mentzl

2. ročník, OI

Popis: Program načítá data ve formátu Touchstone a zobrazuje je na Smithově diagramu. Je možné zobrazit všechny průběhy v souboru naráz nebo si zobrazit pouze některé. Data lze zobrazit buď na Smithově diagramu, nebo na klasickém polárním diagramu.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2017b)

Rubik's Cube Solver

Tomáš Brich

2. ročník magisterského programu KyR - obor Robotika

Popis: The goal of the project was to develop a Rubik's Cube solver, including visualization of the cube in GUI. The resulting program can solve a 3×3 Rubik's Cube by reaching given predefined cube states - it does not solve the cube in an optimal number of steps, as it would not be computationally feasible. The GUI allows the user to either choose a starting cube state or to let the program generate a random one. During the solving visualization, the user can choose additional options like rotation speed or pausing the visualization after each step. Even though the solver currently supports only 3×3 cubes, the GUI is already prepared for higher dimension cubes. The program can be run by command Rubik(3).

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2017b)

Tron

Jan Maděra

2. ročník, OI

Popis: Game based on 1982 movie Tron for 2-4 players. Your goal is to survive longer than other players by avoiding collisions with walls. To eliminate other palyers you have to cross their path and force them to crash.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2016b)

.

Generování fraktálů pomocí L-Systémů

Adéla Šubrtová

3. ročník bakalářský, Otevřená Informatika

Popis: Application draws 3D fractal generated by given L-System (formal grammar). Grammar can have up to 6 variables. User sets colour, length and value of each variable. Supported constants are +-/\&^ for rotation and [] for branching. Other inputs are: number of iterations and initial rule (axiom). Saving and loading grammar is possible as well as saving resulting fractal as png.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2016b)

Sudoku solver/generator

Vojtěch Kaiser

2. ročník magisterského studia, OI, Počítačová grafika a interakce

Popis: Package of three functionalities, namely sudoku generator that will attempt to generate a sudoku assignment of given complexity and size (9×9, 16×16, 25×25, are tested, anything above is subject to available hardware). Generated assignments have verified one solution. Second functionality is sudoku solver that is able to solve sudoku valid table of arbitrary size, most 9×9 are within milliseconds, larger tables can take much longer depending on their difficulty. Third functionality is GUI for loading and solving sudoku tables, adjusted for 9×9, 16×16, 25×25 sizes only.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2013a)

.

Sokoban

Jaroslav Klapálek

3. ročník, KYR, Systémy a řízení

Popis: Implementace známé počítačové hry z 80. let minulého století. Obsahuje 8 úrovní. Jednoduchou modifikací zdrojových souborů lze upravit grafické prostředí, případně přidat další úrovně.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2014b)

Gorillas

Marek Timr

2. ročník magisterského studia, OI

Popis: Gorillas is a port of a video game for MS-DOS originally published in 1991. The players control two gorillas throwing bananas at each other. The task is to choose correct angle and velocity of the trow and hit the opponent. But be aware, the blowing wind can alter the trajectory of the banana.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2014b)

Vlak

Jan Vrátník

2. ročník magisterského studia, OI

Popis: Remake of classic czech MS DOS game Vlak. Become an operator of your very own train, collect animals and other items around the map and reach the exit to reach next level. Avoid expensive accidents as it would ruin your company and lose you the level.

Stažení: ZDE (vytvořeno ve verzi R2014b)

Minesweeper – Hledání min

Jiří Kubík

1.ročník, Kybernetika a Robotika

Popis: Remake of legendary Windows game. Can you find all mines without making lethal mistake?

Stažení: Zde

Stereography

Aleš, Renner

2. ročník magisterského studia, OI - Počítačová grafika a interakce

Popis: A small application that reconstructs a three-dimensional surface from stereoscopic images. It allows user to set small variety of settings for computing disparity map of the images.

Stažení: Zde

Nalezení minimální plochy pomocí Jacobiho metody

Soutěžní projekt

Martin Štrambach

3. bakalářský, Teoretická informatika, FIT ČVUT

Popis: The programme finds minimal area using Jacobi's algorithm by solving a system of linear equations. In addition it uses sparse matrices to boost the performance and to reduce memory requirements. The whole algorithm is described in the documentation.

Stažení: Zde

Nástroj pro vektorizaci naskenovaných grafů

Jan Hadáček

2. magisterský, OI

Popis: Tento nástroj umožňuje uživateli jednoduše rekonstruovat spline-ovou reprezentaci grafu z naskenovaného (nebo vyfoceného) obrázku původního grafu.

Uživatel nejprve zkalibruje osy grafu, program odhadne afinní transformaci a graf srovná. Algoritmus založený na dynamickém programování a Frangiho ridge detektoru poté uživateli umožní precizně sledovat křivku v bitmapě na základě několika málo nepřesných bodů zadaných myší. Samozřejmostí je široká možnost úpravy parametrů spline-ové reprezentace. Výsledek je možné dále zpracovávat (jako figure) a nebo si vyexportovat kód, který příslušný graf vytvoří.

(Nástroj vyžaduje Image Processing a Curve fitting toolbox.)

Stažení: Zde

Výpočet ustáleného chodu sítě

Vojtěch Hrdlovics

2. magisterský, EEM

Popis: Program slouží k výpočtu ustáleného chodu elektrizační soustavy. Pro řešení jsou použity dvě nejobvyklejší numerické metody - Gauss-Seidelova a Newton-Raphsonova. Kromě volby samotné výpočetní metody program dále umožňuje nastavit i maximální počet iterací, přesnost výpočtu a počáteční odhad řešení. Výsledky je možné vykreslit do sloupcového grafu, příp. uložit do *.xlsx souboru. Program vyžaduje Symbolic Math Toolbox a Matlab 2014b a novější.

Stažení: Zde

Spaceimpact

Jiří Janovec

1. magisterský, OI

Popis: Projekt implementuje klon oblíbené hry z mobilních telefonů Nokia. Ve zdrojových kódech lze jednoduše redefinovat grafiku i obsah mise.

Stažení: Zde

Nonogram Solver Using a Genetic Algorithm

Juraj Juráška

2. magisterský, OI

Popis: A nonogram is a puzzle consisting of a grid of certain dimensions, and a list of numbers (defining the constraints) for each row and column. The goal is to fill in (or leave blank) the cells of the grid so that all the row and column constraints are satisfied. This program tries to find the solution of a nonogram (supplied in an input file) using a genetic algorithm (GA), in which the individual is represented as a matrix of zeros and ones. The program's interface allows the setting of multiple parameters of the GA, and it displays the current best individual along with the plot of the maximum and average fitness of the population in each generation. Depending on the problem instance and the parameter settings, the algorithm might not always find the optimal solution.

Stažení: Zde

Hra Quoridor

Lukáš Krupka

3. bakalářský, KME

Popis: Hra Quoridor je známá a oblíbená desková hra standartně pro 2 hráče. Úkol hráčů je naprosto jednoduchý: dostat se na druhou stranu hrací plochy dříve, než jeho soupeř. Hra vypadá takto jednoduše, ale samozřejmě první pohled klame a ve skutečnosti se jedná o trnitou cestu plnou překážek, které vám připraví vaši soupeři skrze nastražené bariery.

Stažení: Zde

Odečítání GPS souřadnic z načteného segmentu mapy

Jan Šutka

3. bakalářský, EEM

Popis: Semestrální projekt obsahuje tři funkce. První má za cíl určit souřadnice označeného bodu na mapě. Druhá funkce počítá vzdálenost posledních dvou bodů a celkovou vzdálenost. Třetí funkce počítá plochu obecného tvaru, zadanou body na mapě.

Stažení: Zde

Spektrální analyzátor

Tomáš Thúróczy

3. ročník, KME

Popis: Realizácia spektrálneho analyzátora pracujúceho v rozsahu 50 MHz - 1,7 GHz s využitím softwarového rádiového prijímača (RTL-SDR) a maximálnou zobraziteľnou šírkou pásma 2,4 MHz.

Stažení: Zde

Gaussian mixture model based segmentation GUI

Anastasia Vlasova

1. magisterský, OI

Popis: This application provides Gaussian mixture model based segmentation. It allows to choose image, select samples for background and foreground, provide segmentation and save result. It's possible to change grid scale and add or remove additional labels to improve segmentation result.

Stažení: Zde

Steganografický nástroj

Tomáš Dlask

2. ročník, OI

Popis: Program umožňuje zakódovat data (konkrétně textovou zprávu nebo obrázek) do obrázku, aniž by bylo poznat, že takovou informaci obsahuje. Především skrývání obrázků je značně propracováno, nabízí mnoho variability a omezuje možnost detekce. Detailní popis principu je přiložen k programu.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014b)

Mandelbrotova množina

Martin Šedivý

5. ročník, OI

Popis: Nástroj pro zobrazování Mandelbrotovy množiny. Umožňuje uživateli přiblížení a oddálení pohledu, nastavení počtu iterací výpočtu bodů množiny a výběr ze sady mapování barev. V aplikace je dále možné zobrazit průběh výpočtu vybraného bodu komplexní roviny prostřednictvím krátké animace.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014b)

Odečítání GPS souřadnic z načteného segmentu mapy

Jan Grajciar

5. ročník, KME

Popis: Program opatří libovolný PrnScn mapy GPS souřadnicemi a nadmořskou výškou. Uživatel pak může do mapy vyznačovat body, úsečky nebo cesty, u kterých by rád znal jejich nadmořskou výšku, GPS souřadnice, vzdálenost mezi jednotlivými body, natočení úseček vzhledem k východu, atd. Na závěr si může uživatel data exportovat z MATLABu do textového souboru.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014b)

Rozložení náboje na ploše

Miroslav Domankuš

2. ročník, EEM

Popis: Program počíta iteračne rozloženie náboja na zadanej ploche. Náboje je možné zadávať myšou alebo náhodne. Zobrazujú sa polohy bodov alebo potenciál v každom bode.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014b)

Editor obrázků

Petr Pražák

4. ročník, KME

Popis: Program obsahující základní filtry pro úpravu obrázu, jako negativ, rozmazání sepia atd… Dále umožnuje i méně obvyklou funkci hledání hran.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014b)

Ray Tracing

Markéta Karaffová

4. ročník, OI

Popis: Raytracer pro vykreslování jednoduchých grafických scén.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014b)

Stego E-D-A - Steganography Encoder / Decoder / Analyzer

Martin Adámek

5. ročník, OI

Popis: Stego E-D-A slouží pro šifrování textových zpráv do černobílých obrázků (tato technika se nazývá steganografie). Obsahuje tři části: Encoder pro zašifrování zprávy do obrázku, Decoder pro extrakci zašifrované zprávy z obrázku, a Analyzer pro experimentální analýzu obrázku (zjištění, zda obsahuje zprávu nebo ne). Encoder dále umožňuje náhled na histogram, který ukazuje kolik pixelů z původního obrázku zůstalo po zakódování dané zprávy nezměněných (černé px jsou původní). Analyzátor pracuje na základě extrakce tzv. SPAM features (viz PDF); pro skupinu obrázků nejprve extrahuje jednotlivé features, poté do nich zakóduje náhodnou zprávu a provede stejnou extrakci znovu. Na základě porovnání těchto dvou skupin sestaví koeficient, dle kterého rozhoduje.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014b)

Conway's Game of Life

Albershteyn Andrey

2. ročník, KyR

Popis: Velmi znamý algoritmus, založení na celulárních automatech se dvěma stavy živý a mrtvý. Všechno se odehravá na logické matice ve které jsou bunky. Bunka může být živá nebo mrtvá. Chování bunky se řídí 4 pravidly:

  • Každá živá buňka s méně než dvěma živými sousedy zemře.
  • Každá živá buňka se dvěma nebo třemi živými sousedy zůstává žít.
  • Každá živá buňka s více než třemi živými sousedy zemře.
  • Každá mrtvá buňka s právě třemi živými sousedy oživne.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

Šachy

Vojtěch Kumpošt

2. ročník, KyR

Popis: Hra šachy pro dva hráče s grafickým rozhraním. Ovládána myší a hlídající základní šachová pravdila.

Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Představuje střetnutí dvou nepřátelských armád. Komu se podaří zneškodnit nepřátelského krále (dát mu mat), vítězí. ZDROJ Je třeba nejméně verze MATLAB R2014b

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

Möbiova síť

Vojtěch Král

1. Mgr. ročník, OI

Popis: Skript vykresluje do okna Möbiovu síť, tzn. nekonečnou šachovnici zobrazenou v perspektivě (více info). Pět výchozích bodů, kterými je šachovnice definovaná, může uživatel zadat myší. Vykreslenou šachovnici je možné exportovat do rastru ve formátu PNG.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

Robot

Vojta Kabelka

2. ročník, KyR

Popis: Program simuluje jednoduchý pohyb 3-osého statického robota (manipulátoru) v rámci “arény”. Uživatel si může vybrat mezi dopřednou (nastavení úhlů) či zpětnou (nastavení kartézských souřadnic) kinematikou. Dále může měnit pohled na arénu. Je také možné zobrazit trajektorii, po které se robot pohyboval, a to jako projekci na jednu z rovin základního kartézského systému. Je třeba nejméně verze MATLAB R2014b

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

Detekce hran

David Žaitlík

2. ročník, ?

Popis: Program detekuje hrany.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

Vizualizace 2D a 3D funkcí

Tran Anh

2. ročník, KyR

Popis: Tento skript umožňuje vykreslení 2D/3D grafů. Lze v nìm vykreslit až 3 grafy naráz a umožňuje nastavení oblasti, ve které chcete tyto grafy vykreslit. Dále je možné vybrat, jakou metodou se mají grafy vykreslit. Pro zobrazení formátu, v jakém máte vkládat vzorečky použijte prosím » help ptool.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

Piano

Tobiáš Balek

1. ročník, KME

Popis: Funkce piáno vytváří klikací (mačkací) prostředí, ve kterém se můžete domačkat ke zvukovému uspokojení i přes to, že zvuky spíše připomínají kytaru, než piáno. K dispozici jsou 3 plně nabindované oktávy kláves, základní akordy a stupnice. Ovládání vytvořeno pro ANGLICKOU klávesnici.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

Výpočet stožáru vedení VVN

Petr Veselý

2. ročník, EEM

Popis: Program pro vypočtení parametru vedení stožáru 220 kV Uživatel si v grafickém rozhraní zvolí typ stožáru, typ lana, průměr zemnícího lana, činitel ksi a ztráty koronou. Po kliknuti na tlačítko Počítej se parametry vypočítají a objeví se v okýnkách. Možnost uložení hodnot. Ošetření zadání nesmyslů ze strany uživatele. K programu jsou přiloženy soubory Lana.xls, stozar.pdf (pro kontrolu), Emmet.png a stozar220.png (důležité pro správné vykreslení GUI). Především obrázky je nutné mít v defaultní složce MATLABu.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

Výpočet úbytků v síti

Jakub Sýkora

EEM, 2.ročník

Popis: Výpočet úbytků napětí v okružní síti. Grafické znázornění okružní sítě s možností nastavení parametrů (délka a impedance vedení, odběry) a okamžitým zobrazením napětí v jednotlivých uzlech.

Stažení: ZDE (Vytvořeno ve verzi 2014a)

courses/b0b17mtb/projects/vybrane_projekty.txt · Last modified: 2020/09/14 18:43 by masekmi6