Warning
This page is located in archive.

Letní Algoritmické Soustředění LASO 2016

Odkazy

Učebnice, přehledy

WEB

[AJAS] Jakub Černý: Algoritmy jednoduše a srozumitelně , © 2015, Samostatná online publikace.
Kniha obsahuje také základní poučení o algoritmech vůbec, složitost, rozděl/panuj. Spolu s [APT] představuje výborný úvod do problematiky v češtině, v přítažlivosti a názornosti výkladu je mnohde daleko předbíhá. Množství zajímavých příkladů. Doporučujeme.

[PK] Programátorské kuchařky z MFF UK kuchařky.
Web pro pokročilejší středoškoláky, podobné kvality jako [AJAS], obsahuje též Programátorskou encyklopedii a detailní rozbory řešení i s kódy.

[TC] Server Topcoder obsahuje volně vybrané základní algoritmické a implementační přehledy.

[DPV] Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani: Algorithms (Amazon: recenze čtenářů)
Velmi solidní text pro úvod do praktické informatiky. Příklady, ukázky, pseudokódy, rozbory.
Ve formátu pdf: zde.

PAPÍR

[APT] Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vydání 2007, link
Oblíbená učebnice programování, představuje nejdůležitější datové struktury a jejich použití, základní algoritmy řazení, vyhledávání a manipulace s grafy. Jedna z nejsolidnějších českých publikací v tomto oboru, kompaktní, cenově dostupná, pokud je vyprodána, bývá k dispozici v knihovnách.

[AC] Robert Sedgewick: Algoritmy v C, části 1-4, SoftPress, Praha, 2003
Překlad světoznámé učebnice obsahuje detailní poučení o řazení a vyhledávání, výborná kniha pro úvod do hlubšího pohledu na problematiku, 688 stran, původní cena cca 700 Kč, nyní rozebrána, knihovna FEL má asi 10 výtisku, jiné knihovny méně, ale mají. V originálu existuje ve variantě pro C++ a Javu.

[ACG] Robert Sedgewick: Algorithms in C Part 5: Graph Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional, 2002 link
Pokračování [AC](viz výše). Český překlad bohužel dosud neexistuje. Grafove reprezentace, prohledavani grafu, nejkratší cesty, minimální kostry, toky v síti, orientované grafy. Teoretické části lze nalézt přístupně zpracované i jinde (např. [GJA]), tato kniha však, stejně jako [AC], akcentuje také důležité implementační otázky. 528 stran.
V originálu existují obě knihy prof. Sedgewicka ve variantě pro C++ a Javu.

[CLRS] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link
Jedna ze standardních světových učebnic oboru, obsažná (1200+ stran) a důkladná. Zajemci o vědeckotechnické programování poslouží zároveň jako výborná referenční příručka. Elektronická kopie koluje “mezi lidem”.

[GJA] J. Demel: Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia 2002
Přístupně a bez nadměrné abstrakce podává základní grafové postupy, praktická, názorné příklady, cvičení. Méně implementačně zaměřená, ale velmi dobře čitelná.


Zdroje úloh

Sběhlost a přehled v používání základních i pokročilejších algoritmů nabýváme jen postupnou praxí při řešení úloh.

S papírem a tužkou

S klávesnicí a monitorem

  1. Korespondenční semináře z programování (KSP), MFF UK Praha, MFF UK Bratislava, MU Brno.
  2. Vyhodnocovací systém na University of Valladolid: UVA Online Judge
    Pomůcka: UVA Toolkit Tématické členění vybraných úloh z UVA.
  3. Sphere Online Judge Přes 13000 úloh nejrůznějších úrovní, také s částečným výběrem úloh podle témat.
  4. Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla: Programming Challenges – vyborný úvod a komentář k vybraným úlohám z UVA Online Judge.
  5. Soutěžní stránky ACM na FEL: ACM International Collegiate Programming Contest.
  6. Project Euler Proslulý zdroj matematičtěji zaměřených úloh, cca první stovku znich lze ale doporučit každému zájemci o efektivní programován.i
courses/laso2016/odkazy.txt · Last modified: 2017/08/29 05:39 by berezovs