Warning
This page is located in archive.

Letní Algoritmické Soustředění LASO 2016

Přehled algoritmů


[KorteVygen] Bernhard Korte, Jens Vygen: Combinatorial Optimization, Theory and Algorithms, 3rd edition, Springer-Verlag, 2006.
(Existuje online v pdf, zájemci si stáhnou, dokud to jde.)

courses/laso2016/algoritmy.txt · Last modified: 2017/08/29 05:15 by berezovs