Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Odevzdávací systém (Brute) Diskusní fórum Popis předmětu na FEL Rozvrh na FEL


Plán přednášek ZS 2016/2017

Týden Datum Téma Průsvitky
1. 4.10. Pravidla hry. Základní rysy jazyka C++. pravidla 01
2. 11.10. Základní datové typy, deklarace, operátory a výrazy, příkazy. 02
3. 18.10. Strukturované datové typy, funkce, reference. 03
4. 25.10. Ukazatelé, dynamická alokace. 04
5. 1.11. Odpadá, rezerva
6. 8.11. Dynamika objektů. 05, Anim1, Anim2
7. 13.11. Přetěžování operátorů. 06
8. 22.11. Dědičnost. Dynamicky vázané metody. 08
9. 29.11. Ošetření chyb, výjimky. Preprocesor. Řetězce. 9a 9b 9c
10. 6.12. Úvod do šablon, STL. 10a 10b
11. 13.12. Vlákna, paralelní běh, synchronizace. 11
12. 20.12. Extra 1 - Exception Safety. XX
13. 3.1. Extra 2 - Pratical Threading Performance YY, Naměřená data, Měřící kód
14. 10.1. Test, Best Practices. 12

Minulý semestr byla přednášena i přednáška na téma “Práce s knihovnami”, ale tento semestr jsme se rozhodli ji nepřednášet a nechat ji pouze jako pomocný materiál. Přednáška, kód

courses/bd6b36pjc/prednasky-kombi.txt · Last modified: 2017/10/14 17:09 by richta