Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

CVIČENÍ

OBECNÉ INFORMACE

 • Na cvičení jsou studenti rozděleni do vícečlenných (optimálně čtyřčlenných) týmu.
 • Semestrální projekty budou vytvářeny v Unity3D (editor + skriptování v C#). Ostatní přístupy je možné použít pouze po konzultaci (jiné grafické eneiny atp.).
 • Tým smí používat pouze vlastnoručně vytvořený, cvičícím dodaný nebo svobodný multimediální obsah. Tým smí používat jen vlastní skripty. Stahování hotové herní logiky z AssetStore nepřipadá v úvahu (výjimku může udělit mentor). Veškerý nepůvodní obsah musí být zdokumentován aby nemohlo dojít k podezření z plagiátorství. V případě placeného obsahu se do dokumentace uvede i pořizovací cena.
 • Veškeré podvádění, zejména opisování a vydávání cizí práce z vlastní (včetně multimediálního obsahu), bude přísně potrestáno.
 • Kód musí být okomentovaný, přehledný, nestandardní situace musí být ošetřeny výpisem chybového hlášení.
 • Termín odevzdání milestonu/reportu je vždy do začátku cvičení v daném týdnu. Odevzdání všech částí je povinné!

TÝMOVÉ INFORMACE

 • Každý tým bude mít přiděleného jednoho cvičícího jako mentora.
 • Týmy budou používat pro synchronizaci (verzovací systém SVN), odevzdávání a webovou prezentaci systém Trac. Práce s jiným nástrojem než Trac/SVN je možná za podmínky, že tým bude současně updatovat oficiální SVN (např. pomocí git-svn). Hodnotí se vždy a pouze to co je v oficiálním repozitáři.
 • Body členů týmu jsou ekvivalentní bodům celého týmu (s vyjímkou zkoušky :]).
 • Neúčast člena týmu na dvou a více milestonech bude řešit mentor týmu a může dojít (a pravděpodobně dojde) k neudělení zápočtu. Kontrola bude probíhat např. podle týmových reportů nebo hesla “nemáš commit, nemáš zápočet”.

ZADÁNÍ ÚLOH

Reporty i milestony budou obsahovat přibližnou hodinovou dotaci, tj. kolik času který člen týmu věnoval dáné pasáži. Krom milestonu Koncept je povinné přidat i screenshoty z aktuální verze aplikace.

Report Popis Materiály
1, 2, 3 a After action (3*4=12b) Reporty jsou zde pro kontrolu postupu práce na semestrálním projektu v mezičasech mezi milestony. Očekává se rozsah 100-150 slov. Report nebude přijat pokud nebude jasně vidět postup kupředu. Report se odevzdává v PDF publikováním na hlavní stránce projektu (samozřejmě kopii mějte i v SVN). Po finalizaci reportu pošlete mentorovi oznamující mail - nejpozději do data odevzdání reportu. Ukázkový report

Milestones

 • Milestone 0: Koncept
 • Milestone 1: WEB PROJEKTU A ROZDĚLENÍ ROLÍ V TÝMU (1b)
 • Milestone 2: PREZENTACE DESIGN DOKUMENTU A PROOF-OF-CONCEPT(10b)
 • Milestone 3: PREZENTACE BETA VERZE, 45sec video trailer + 8 minut prezentace (ppt), zip spustitelné demo (12b)
 • Milestone 4: Odevzdání projektu (balíček, dokumentace), zhodnocení hratelnosti a zábavnosti cvičícími (12b)
 • Milestone 5: FINÁLNÍ PREZENTACE (3b)

Popis milníků

Milestone 0: Koncept
 1. Vytvořte herní koncept pro váš projekt. Tento by měl obsahovat:
  • Základní myšlenku projektu
  • Popis grafického zpracování
  • Herní mechaniky

Materiály

 • Ukázkový koncept
 • Příklady možných featur pro hru
Milestone 1 (1b) WEB PROJEKTU A ROZDĚLENÍ ROLÍ V TÝMU

V systému Track vytvořte wiki stránku, která bude obsahovat prezentaci vašeho projektu. V průběhu semestru na něj budete nahrávat nové úpravy projektu, odevzdávat milestony a reporty a bude také sloužit jako synchronizační místo pro celý tým. Do záčatku musí obsahovat koncept projektu a rozdělení rolí.

Na úvodní stránce projektu budou napsány emaily na všechny členy týmu tak, aby se jim dal všem najednou poslat email co nejjednodušeji.

Rozdělte mezi členy týmu několik základních rolí, aby bylo jasné kdo má na starost kterou část projektu, např.:

 • Team leader
 • Grafik
 • Designér
 • Programátor UI
 • Programátor GFX
 • Programátor AI

Tým musí určit Team leadera (vedoucího týmu). Ten bude hlavní kontaktní osobou pro mentora a bude zodpovědný za přesnost informací na wiki.

Milestone 2 (10b) PREZENTACE DESIGN DOKUMENTU A PROOF-OF-CONCEPT

Na cvičení v krátké prezentaci předveďte design dokument a proof-of-concept vaší hry. Čas bude omezen podle počtu týmů, cca 10 minut. Proof-of-concept bude aplikace ve které předvedete základní hratelnost a mechaniky vašeho projektu = “Musí to být spustitelné a musí to být hratelné nějakým způsobem. ”

MATERIÁLY

Milestone 3 (12b) PREZENTACE BETA VERZE HRY

Prezentace beta verze vašeho projektu. V tuto chvíli by měl projekt být z 90% dokončen a práce na zbytek semestru je hlavně ladění chyb. Je na místě se na prezentaci připravit jako by byla finální. Součástí prezentace je také 45 vteřin dlouhý trailer na vaši hru a také obhájení případných změn v design dokumentu. Vystavení binárního souboru na uložiště poskytnuté cvičícím.

Milestone 4 (12b) FINÁLNÍ HRA, KÓD, GAME PLAY SESSION

Poslední týden semestru odevzdáte okomentovaný kód projektu, uživatelskou dokumentaci ke hře (12b) a After action report (3b). Hry si vzájemně na cvičení zahrajeme.

Milestone 5 (3b) FINÁLNÍ PREZENTACE

Nejlepších 7 projektů předvede finální produkt jejich snažení před porotou složenou hlavně ze zástupců firem zabývajících se počítačovou grafikou (2K Czech, Bohemia Interactive, Warhorse Studios, AAA Studio …). Na začátku budou ukázány trailery (3b) za každou hru.

MATERIÁLY A UŽITEČNÉ ODKAZY

courses/b4b39hry/seminars.txt · Last modified: 2018/01/04 13:50 by sedlad1