Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

ZKOUŠKA

Info

Ke zkoušce je nutné mít alespoň 30 bodů z průběhu semestru a zápočet (odsouhlasenou dokumentaci a výslednou prezentaci týmového projektu). Zkouška bude probíhat z témat probíraných na přednáškách a cvičeních.

 • Zkouška se skládá ze
  • zaškrtávacího písemného testu obsahujícího 30 otázek (správná odpověd +1B, špatná odpověď -0.5B, žádná odpověď 0B) - max 30 bodů
  • ústní části kdy budete odpovídat na jednu vylosovanou otázku - max 10 bodů
 • Maximální počet bodů dosažitelných při zkoušce je 40 (součet výsledků testu a ústní části)
 • Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 20 bodů
 • Minimální počet bodů z písemného testu pro postup k ústní části je 15
 • Po úspěšné písemné části zkoušky následuje ústní část - vylosujete si jednu otázku za max 10 bodů
 • Na základě součtu bodů ze zkoušky a bodů dosažených během semestru bude udělena známka

Celkové hodnocení

Body Známka
90-100 A - výborně
80-89 B - velmi dobře
70-79 C - dobře
60-69 D - uspokojivě
50-59 E - dostatečně
0-49 F - nedostatečně

Termíny

Termín Typ Datum Čas Místo
1. termín řádný čtvrtek 18.1. 8:30 KN:E-107
2. termín řádný čtvrtek 25.1. 8:30 KN:E-107
3. termín opravný čtvrtek 1.2. 9:00 KN:E-301
4. termín opravný úterý 6.2. 9:00 KN:E-301

Zkoušené okruhy

 1. Typy her, základní herní principy
 2. Design dokument, plánování projektů, týmová práce
 3. Matematika pro počítačovou animaci a počítačové hry: maticový počet, základní maticové a vektorové operace
 4. Reprezentace 3D modelu
 5. Reprezentace a výpočet transformací
 6. Kvaterniony a interpolace rotací
 7. Animace kostry, skinning, skládání animací, inverzní kinematika
 8. Detekce kolizí, metody, datové struktury
 9. Herní fyzika, základní principy, numerická simulace
 10. Hudba a zvuky ve hrách, základní principy adaptivní herní hudby
 11. Umělá inteligence ve hrách (rozhodování, plánování, řízení)
 12. Materiály, textury, princip shaderů, využití odloženého stínování
 13. Herní smyčka, základní optimalizační metody pro hry (optimalizace kódu, LOD, occlusion culling, předpočítání osvětlení)
 14. Vývoj her pro mobilní platformy, specifika, používané modely distribuce her

Státnicové okruhy

Okruhy přímo související s předmětem HRY zkoušené u státnic (pro studenty oboru Počítačové hry a grafika)

 • Komponenty herního enginu, herní smyčka.
 • Detekce kolizí a základy herní fyziky.
 • Reprezentace a výpočet animací.
 • Základní optimalizační metody pro herní engine.
courses/b4b39hry/exam.txt · Last modified: 2018/02/05 15:00 by bittner