Warning
This page is located in archive.

1a. Cvičení - Seznámení s nástroji - demoscéna

  • Modelování, Interakce, animace: X3D edit
  • Přečtěte si praktické rady hned na začátku semestru!
  • Seznámení s úlohami - úlohy
  • Vytvoření dvoučlených týmů
  • Zadání práce na další týden - studenti se věnují přípravě podkladů pro semestrální práci (výběr scény a návrh scénáře) - viz. poznámky 1b. cvičení

Doporučené nástroje

každému doporučuji následující postup v případě modelování:

Blender do X3Daopt do WRL → optimalizovat Chiselem → upravit dle potřeb VRMLpadem → prohlížet BSContactem — David Sedlacek zam 2012/09/19 17:48

Vhodné úpravy pro lepší vývoj

Firefox - povolení Inline

  1. about:config - potvrďte, že si dáte pozor
  2. security.fileuri.strict_origin_policy - přepněte na false
  3. restartujte FF

Google Chrome - povolení Inline

  1. Je potřeba při spuštění zadat parametr –allow-file-access-from-files (chrome doesnt get local files without “–allow-file-access-from-files” flag execution.)

Ze cvičení 2017

Ze cvičení 2015

jednoduché použití aopt nástroje

x3d → wrl: aopt -i vstup.x3d -v vystup.wrl
wrl → x3d: aopt -i vstup.wrl -x vystup.x3d

Hodiny horní kostka - export z blenderu

courses/a7b39mvr/tutorials/01/start.txt · Last modified: 2017/10/05 17:45 by sedlad1