Warning
This page is located in archive.

Anotace

Absolventi předmětu získají přehled o základních postupech při modelování interaktivních objektů a prostorových scén pro webové prostředí. Na prakticky zaměřených cvičeních se za pomoci jazyka VRML/X3D naučí vytvářet jednoduché, avšak interaktivní a pohyblivé objekty ve 3D prostoru. Přednášky obsahují nejprve úvod do modelování prostorových objektů a scén. Dále podrobněji seznamují se základními i pokročilými vlastnostmi jazyka VRML/X3D a se skriptovacím jazykem JavaScript používaným pro složitější interakce. Mezi další probíraná témata patří víceuživatelská virtuální realita, rozšířená realita a přehled současných technologií pro popis a prezentaci 3D dat na webu.

courses/a7b39mvr/annotation/start.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)