Warning
This page is located in archive.

Table of Contents

Hodnocení

Body

Max. Aktivita Popis
50 Fáze 1 VRML animovaný interaktivní svět
30 Fáze 2 X3Dom včetně animací, interakcí a skriptů
10 Prémie Převod do brýlí pro VR [dobrovolné]
20 Zkouška Písemné a ústní zkoušení

Známka

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 91-100 výborně
B 81-90 velmi dobře
C 71-80 dobře
D 61-70 uspokojivě
E 51-60 dostatečně
F 0-50 nedostatečně

Zkouška je povinná a má formu písemného testu a doplňující otázky (ústní zkoušení). Pro získání zkoušky je třeba napsat test na nejméně 10 bodů.

courses/a7b39mvr/classification/start.txt · Last modified: 2017/09/21 14:14 by zara