Warning
This page is located in archive.

Standardní úlohy

A. Organizace

 • Studenti pracují v 2-členných týmech, v nichž všichni mají rovnocenné postavení.
 • Během semestru vypracovávají postupně se rozvíjející úlohu, rozdělenou na 3 fáze, od jednodušších částí až po komplexní interaktivní scénu.
 • V každé fázi jsou hodnoceny jak individuální modely jednotlivých studentů, tak společná scéna určená pro prezentaci individuálních částí.
 • Veškerá data se umísťují na server leyfi.felk.cvut.cz do adresáře odpovídajícího číslu týmu. Stránky se píší v HTML5, CSS3 a můžete i využít PHP.

B. Úloha

Úlohou týmu v roce 2017 je vytvořit scénu s dálkově ovládaným vozidlem a zajímavými dekoracemi. Cílem prezentace ve webovém prostředí je pomocí ovládacích prvků řídit virtuální vozidlo po zobrazené silnici a navštívit s ním místa s 3D dekoracemi (digitálně rekonstruovanými z reálných objektů).

Volitelným bonusem je převedení úlohy do VR brýlí a nahrazení webového ovládání (GUI) ručním ovladačem. Za tuto práci je možné získat bodové hodnocení navíc.

C. Scéna

 • Společná 3D scéna (v reálných rozměrech, tj. cca 500 x 300 m) pro jeden tým zahrnuje pouze:
  • vodorovný terén pro pojíždění s vozidlem, na terénu je nanesena textura s vyznačeným iniciálním parkovištěm, zakřivenou vozovkou a čtyřmi zastávkami pro ukázání dekorací (viz níže).
  • několik stromů pro zlepšení estetiky
  • definice Viewpointů: před dekoracemi, na parkovišti a kolem/uvnitř vozidel.
 • Na HTML stránce se dále nacházejí ovládací prvky (GUI)- jednak společné pro celou scénu, jednak vázané individuálně na každé ze dvou vozidel.
 • Společné GUI:
  1. Přepínání noc/den ve scéně (změna osvětlení, barvy/textury pozadí)
  2. Přepínání Viewpointů
 • GUI pro každé vozidlo:
  1. tlačítko klaksonu (s následným zvukovým signálem)
  2. šipka nahoru pro zrychlování jízdy vpřed, obdobně šipka dolů pro jízdu vzad. Brzdění je prováděno stiskem opačné šipky. Uvolnění šipky je chápáno jako volnoběh.
  3. ovládač směru jízdy (slider, šipky do stran, apod.)
  4. zapnutí světel ON/OFF

D. Vozidlo

Vytváření modelů je autorskou tvorbou, při níž nelze využívat existující (cizí) modely ani jejich části, viz Akademická pravidla (část Odborná práce). Z jiných modelů lze pouze čerpat inspiraci. Jedinou výjimkou je použití externích textur a zvuků za podmínky úplného uvedení jejich zdroje.
 • Každý student vytvoří jedno dálkově ovládané vozidlo, které bude simulovat i některé jednoduché fyzikální jevy. K vozidlu budou připojeny dva Viewpointy (aktivované z GUI) pohybující se současně s ním:
  1. Pohled z kabiny řidiče
  2. Pohled 3. osoby z boku (jasně ukazující otáčení kol)
 • Vozidlo bude obsahovat nejméně 1 interaktivní, pohyblivý 3D hlavní vypínač ON/OFF (tzv. startér), po jehož natočení či posunu páčky do patřičné polohy se trvale spustí zvuk motoru a zpřístupní se (do té doby nefunkční) dálkové ovládání z GUI.
 • Dále bude vozidlo vizuálně znázorňovat zapnutí a vypnutí světel (řízeno dálkovým ovladačem z GUI).

Fyzikální projevy

 • Rychlost otáčení kol dle rychlosti a směru pohybu vozidla.
 • Postupné zpomalování při volnoběhu způsobené třením.
 • Akcelerace a brzdění odpovídající váze vozidla a výkonu motoru.
 • Natáčení pohybu vozidla dle natočení kol.

E. Dekorace

Každý student vytvoří 2 digitální 3D modely (tzv. dekorace) podle reálných předloh:

 1. model rekonstruovaný fotogrametrií, nejlépe model budovy, sochy či podobného objektu větších rozměrů.
 2. model získaný 3D laser-skenerem, nejlépe model menšího předmětu, např. oblíbené hračky z dětství.

Každý z modelů bude dále upraven:

 • Bude tvořen geometrií, jejíž rozsah nepřesáhne 1.000 trojúhelníků.
 • Textury nesmějí v dekomprimovaném tvaru celkově zabrat pro jeden model více než 4 MB paměti.
 • Model má nejméně 3 stupně detailu (LOD), posledním stupněm může být prázdný uzel (Group).

F. Web týmu

Webové stránky obsahují:

 1. Stránky a adresáře věnované jednotlivým modelům. Veškerá data týkající se interaktivních modelů budou v adresáři “/inter_X”. Analogicky pak vzniknou i pro modely získané 3D rekonstrukcí a skenováním /3Drec_X. Kde X je <1;9> dle počtu modelů daného typu.
 2. V adresáři každého modelu budou závazně následující soubory, na které současně povedou příslušné odkazy:
  • obr.jpg - náhled scény (snapnuté okénko) v podobě obrázku daného modelu o velikosti přesně 256×256 pixelů.
  • index.html - prezentační stránka virtuálního modelu. Obsahuje zadání, stručné informace o řešení, technické specifikace (viz další bod) a vloženou virtuální scénu (“EMBED” v okénku o velikosti přesně 800×600 pixelů). Dále obsahuje měření rychlosti zobrazování (fps) a odkaz na “fullscreen” virtuální scénu.
  • technické specifikace individuálních modelů obsahující:
   • Geometrie - uvedení počtu trojúhelníků modelů.
   • Textury - výpočet alokace texturovací paměti včetně obrázků použitých textur.
   • Zvuky - přehled použitých zvukových modelů s uvedením velikosti souborů.
   • Podrobný postup získání 3D modelu v případě modelu získaného 3D rekonstrukcí (všechny parametry algoritmů použitých na model) a zdrojová data pro rekonstrukci (např. odkaz na fotografie a mračna bodů)
  • vse.zip - archiv celého adresáře dané fáze (vyčištěný od zbytečných dat, např. pracovních souborů či starších verzí).

Společná scéna

Scéna, v níž jsou rozmístěny individuální modely všech členů týmu, je doplněna webovými stránkami s technickými a doplňujícími informacemi.

Webové stránky obsahují:

 1. Základní informace o členech týmu (jméno, e-mail, rozvrh, apod.).
 2. Popis scénáře (rozvržení scény a funkčnost modelů).
 3. Vytvořte adresáře a stránky pro jednotlivé fáze projektu /faze_(1 - 2) - pro ně také dodržujte pravidla uvedená v bodu C.2. Zde se bude nacházet společná scéna týmu s vloženými individuálními modely.
 4. Všechny stránky budou HTML5 a CSS3 validní.

Virtuální scéna obsahuje:

 1. Galerii modelů, případně další jednoduché geometrické objekty.
 2. Interaktivní panel otevírající dveře do výstavního prostoru po splnění hádanky.
 3. Podstavec nebo vyhrazený prostor pro každý z modelů.
 4. Sadu stanovišť (Viewpoint) tvořících plynulou procházku scénou a poskytujících pohledy na jednotlivé instance modelů.
 5. Doplňkovou sadu stanovišť určenou pro měření rychlosti zobrazování s ohledem na stupně LOD.
 6. U každého modelu se při přiblížení avatara zobrazí Uživatelské rozhraní ve formě HUD (Head-Up Display) umožňující:
  1. Informativní text o exponátu a autorovi
  2. Vypnutí a zapnutí osvětlení nad exponátem
  3. Přepínač alespoň na tři barevné mutace exponátu
  4. Tlačítko pro spuštění otáčení exponátu a slider pro ruční otáčení s exponátem
  5. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zábavné animace exponátu
 7. Pěkné prostředí.
courses/a7b39mvr/tutorials/ulohy.txt · Last modified: 2017/10/05 16:01 by sedlad1