Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:projektaesej [2017/02/23 11:14]
sochmjan [Zadání semestrálního projektu]
courses:a7b33dif:projektaesej [2017/03/06 14:05]
sochmjan
Line 7: Line 7:
   * Fotografie musí být vaše a **vzniknout nově** na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení,​ typicky digitální fotoaparát,​ ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.   * Fotografie musí být vaše a **vzniknout nově** na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení,​ typicky digitální fotoaparát,​ ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.
   * Témata projektu budou oznámena v prvních týdnech semestru.   * Témata projektu budou oznámena v prvních týdnech semestru.
-/* + 
-Můžete volit mezi dvěmi tématy: ​ČAS ÚHLY POHLEDU. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím. +Můžete volit mezi dvěmi tématy: ​CHAOS CESTA. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím. 
-*/+
 ==== Koncept ==== ==== Koncept ====
  
courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2017/03/06 14:06 by sochmjan