Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:projektaesej [2017/02/23 11:14]
sochmjan [Zadání semestrálního projektu]
courses:a7b33dif:projektaesej [2017/02/23 11:14]
sochmjan [Zadání semestrálního projektu]
Line 9: Line 9:
 /* /*
 Můžete volit mezi dvěmi tématy: ČAS a ÚHLY POHLEDU. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím. Můžete volit mezi dvěmi tématy: ČAS a ÚHLY POHLEDU. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím.
-*/+*
 ==== Koncept ==== ==== Koncept ====
  
courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2017/03/06 14:06 by sochmjan