Warning
This page is located in archive.

Cvičení z inteligentní robotiky

Náplň cvičení

Cvičení se skládá z 8 laboratorních hodin, 5 hodin určených ke konzultaci semestrální úlohy a jednoho závěrečného odevzdávacího cvičení. Ke každém laboratornímu cvičení je doporučená literatura, pokud danou tématikou student nezná, očekává se, že si potřebné znalosti doplní před zahájením cvičení, tak aby nezdržoval své kolegy.

Na každém laboratorním cvičení bude zadána domácí úloha. Odevzdání správného vlastního řešení domácí úlohy na následujícím cvičení bude odměněno třemi body. Odezvdání všech domácích úloh do začátku cvičení v třináctém týdnu je nedílnou součásti zápočtu.

Semestrální úloha bude zadána na osmém cvičení, odevzdána musí být do začátku cvičení ve třínáctém týdnu. Odevzdáním po tomto termínu zaniká nárok na zápočet. Každý je povinen odevzdat funkční kódy a krátkou zprávu skládající se z odpovědí na několik otázek. Semestrální úlohu řeší každý student samostatně. Účast na laboratorních cvičeních a odevzdávacím cvičení je povinná. Celkem je možno získat 40 bodů – 21 bodů za domácí úlohy (tj. 7×3 body) a 19 bodů semestrální úlohu.

Předem upozorňujeme, že plagiátorství (v jakémkoliv kódu či zprávě) bude nemilosrdně trestáno. Tímto důrazně nabádáme každého studenta, aby si přečetl co je a není plagiát - věříme, že mnozí budou překvapeni. V žádném případě není dovoleno používat práce Vašich kolegů či předchůdců. Každý tvůrce je odpovědný za to, že se jeho dílo nedostane do rukou dalším kolegům. V případě odevzdání shodných prací se penalizují všichni dotčení studenti, tedy i ti, kteří dali dílo k dispozici.

Podmínky udělení zápočtu:

  1. Odezvdání vlastní semestrální úlohy a všech samostatně vypracovaných domácích úloh do začátku cvičení v třináctém týdnu.
  2. Získání alespoň 20 bodů (z 40 možných).
  3. Absolvování všech průběžných testů psaných na přednášce v určených termínech a získání požadovaných bodů (viz podmínky ke zkoušce).

Program cvičení

datum č.t. S/L náplň domácí úloha literatura data
25.02.2016 1. S Intro, přeurčené soustavy lineárních rovnic a ML odhad DU1, ML_u_v.mat https://en.wikipedia.org/wiki/Overdetermined_system
03.03.2016 2. L 2D lokalizace, rekonstrukce a SLAM řešením přeurčených soustav lineárních rovnic DU2,K.mat, blkdiag2.m řešení přeurčených soustav lineárních rovnic
10.03.2016 3. S Kamera a její kalibrace řešením přeurčených soustav homogenních lineárních rovnic kinect_k.mat rgbd.mat plot_pointcloud.m DU3 camera model U.mat, X.mat
17.03.2016 4. L 2D lokalizace řešením nelineárních nejmenších čtverců D.mat DU4.pdf Bonus.pdf lsq-nlsq.pdf
24.03.2016 5. S Klasifikace věrohodnostním poměrem a vykreslení ROC DU5:Dokončit vykreslení ROC. bayes.pdf data.mat
31.03.2016 6. L Plánování optimálního pokrytí prostoru DU6 cvxbook A.mat E.mat
07.04.2016 7. S Posilované učení DU7 Stačí zběžně aima-rl.pdf kódy k cvičení
14.04.2016 8. L Zadání semestrální úlohy
21.04.2016 9. S konzultace
28.04.2016 10. L konzultace
05.05.2016 11. S konzultace
12.05.2016 12. L konzultace
19.05.2016 13. S konzultace
26.05.2016 14. L prezentace vítěze a zápočet
courses/a3m33iro/labs.txt · Last modified: 2016/04/14 09:16 by zimmerk