Warning
This page is located in archive.

Plagiátem je převzatý text, ilustrace, část počítačového kódu, metoda, i myšlenka (i část téhož) bez uvedení citace pramene.

V rámci předmětu se požaduje samostatná práce. Přebírání cizí práce, i veřejně dostupné, je naprosto nepřípustné. Pokud narazíte na kód (například od kolegy), který odpovídá zadání, zkuste zapomínací test. Nechte si před tím, než začnete sami kódovat, 24 hodinovou pauzu. Tak zamezíte přílišné inspiraci cizím dílem. Pokud ve svém řešení převezmete část řešení, musíte tuto část zřetelně označit. Je pak na cvičícím, aby rozhodl o případné bodové srážce.

Každý tvůrce je odpovědný za to, že se jeho dílo nedostane do rukou dalším kolegům. V případě odevzdání shodných prací se penalizují všichni dotčení studenti, tedy i ti, kteří dali dílo k dispozici.

Více informací

courses/a3b33kui/plagiaty.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)