Warning
This page is located in archive.

Prohledávání stavového prostoru: neinformované prohledávání

návod pro seminární cvičení

Autoři textu: Milan Rollo, Eduard Semsch, Štěpán Urban, Viliam Lisý a Petr Benda
Úprava: Tibor Strašrybka

Cíl cvičení

Prakticky procvičit znalosti prezentované na přednášce a vysvětlit na příkladech pojmy stavový prostor, stav, stavový operátor, expanze stavu a pojmy z teorie složitosti.

Bludiště

Máte dánu mapu bludiště. Černá políčka jsou neprostupná. Úkolem je naplánovat cestu z místa A do místa B (nebo C). (Šedá pole mají význam při cvičení na informované prohledávání.)

Mapa bludiště - počáteční stav

Úkol

Nalezněte cestu z místa A do místa B pomocí následujících algoritmů:

  • prohledávání do šířky
  • prohledávání do hloubky
  • iterative deeping depth-first search

Pro jednotlivé algoritmy určete, zda jsou úplné, ukončí se, zda jsou optimální a jaká je jejich časová a paměťová složitost.

Situace při prohledávání do hloubky s jiným pořadím expanze uzlů. Nalezená cesta není nejkratší. Porovnejte s předchozím případem.

Mapa bludiště - expandované uzly

X – closed O – open

Další příklady

Kanibalové a misionáři

Skupina 3 kanibalů a 3 misionářů dorazí k řece a potřebují se přes ni přepravit. K dispozici mají loď s nosností max. 2 osoby. Jestliže počet kanibalů na břehu převýší počet misionářů, kanibalové misionáře přemůžou a snědí. Navrhněte postup, kterým přepravíte přes řeku všechny misionáře i kanibaly.

Popis stavu

s = (Počet kanibalů na pravém břehu, Počet misionářů na pravém břehu, Pozice lodi, Počet kanibalů na levém břehu, Počet misionářů na levém břehu)

Stavový prostor úlohy

Stavový prostor úlohy

Přelévání vody

Máte k dispozici 2 prázdné nádoby s objemem 3 a 4 litry bez označení míry a neomezený zdroj vody. Cílem je dosáhnout stavu, kdy v jedné z nádob jsou 2 litry vody.

Lišák

Máte čtvercovou hrací desku s devíti místy a osmi očíslovanými kameny. Začínáte s náhodným rozmístěním kamenů, koncový stav je charakterizován přiřazením jednotlivých kamenů daným místům.

courses/a3b33kui/cviceni/06.txt · Last modified: 2017/03/30 10:40 by burdavac