Warning
This page is located in archive.

Jaká je potřeba verze Javy?

Je potřeba Java 1.6. Optimálně 32-bit (i když máte 64-bit procesor) Java SDK update 10 a výše.

Projekt hlásí chybu se špatnou verzí OpenGL.

Prvním řešením je zkusit spustit projekt ve druhé konfiguraci, která používá DirectX místo OpenGL. Pokud jste použili projekt z archivu (nevytvářeli jste ho sami), po kliknutí šipečku na Combo boxu s textem <default config> vyberte konfiguraci directx. Nyní bude mít vizualizační nástroj omezenou funkcionalitu, ale je použitelný.

Druhé řešení: nainstalujte si aktuální ovladač pro vaši grafickou kartu.

Třetí řešení: spuštění v textovém režimu - klikněte na jméno projektu pravým tlačítkem, zvolte properties, Run a do arguments připište -noVisio. Celý řádek bude tedy vypadat: kui.BFS -noVisio

Jak spustím projekt z příkazové řádky?

Ujistěte se, že je projekt zkompilován. Inspirujte se souborem runBFS.bat z archivu (případně runBFS_directx.bat, runBFS_novisio.bat). Stačí změnit kui.example.BFS na kui.BFS

Jak vytvořím projekt s úlohou v NetBeans?

V podstatě není potřeba projekt vytvářet, protože je již obsažen v distribuci. Může se ale stát, že máte v NetBeans jinou verzi Javy, než je nastavena v projektu a bude potřeba ji přenastavit.

Pokud máte Javu 1.6 stačí v NetBeans

Tools → Java Platforms, kde vyberete Java platformu (nejspíše to bude JDK 1.6 (Default)) a kliknete na tlačítko close.

Pokud přece jen chcete projekt nastavit sami, můžete to udělat takto:

1 rozbalit zip distribuci např. do adresáře c:\cviceni

2 pustit NetBeans

3 new project, general, java project with existing sources

4 nastavit project name: napr. laborka

5 nastavit project folder na c:\cviceni

6 nastavit existing sources na “src” (jsme totiž aktualně v c:\cviceni)

7 finish

8 vidíme, že projekt je tvořen ze dvou adresářů “Source Packages” a “Libraries”, na Libraries klikneme pravým tlačítkem a vybereme “add JAR/folder”

9 jdeme do adesare c:\cviceni\libs\lib a vybereme všechny knihovny “gluegen-rt.jar” “j3dcore.jar” “j3dutils.jar” “jogl.jar” “kui_distribuce.jar” “vecmath.jar”

10 build main project

11 pravým tlačítkem na jméno projektu → Properties, Run

12 nastavíme main class na kui.Application

13 nastavíme arguments na kui.BFS

14 nastavíme VM options na -Djava.library.path=libs\dll\

15 run main project, spustí se Váš prohledávací algoritmus

Projekt jsem spustil(a), klikl(a) jsem na dva různé uzly, ale nic se nestalo.

Zřejmě je potřeba přiblížit se (podle návodu k úloze) k uzlu, na který jste klikli jako první. Po dostatečném přiblížení uvidíte, že hrany od tohoto uzlu jsou obarveny. To je výsledek kódu, který je v BFS.java.

courses/a3b33kui/cviceni/07_nastaveni_java.txt · Last modified: 2017/03/01 01:54 by xnovakd1