Warning
This page is located in archive.

Predikce glykémie

Pro úlohu použijeme data z inzulínové pumpy, sensoru glykémie a osobního deníku pacienta.

Zadání

Cílem práce je vyzkoušet si predikci časové řady pomocí modelu identifikovaného z naměřených historických dat. Data jsou částečně předzpracována. Pro splnění úlohy potřebujete pouze soubor data_predzpracovana. Ostatní soubory s daty pouze prozkoumejte, ať vidíte příklad surových dat. Soubory jsou v archivu data_diabetes.zip, který obsahuje:

 • data_denik - záznamy o stravě a aktivitě, které si pacient dělal během měření (pouze prohlédnout)
 • data_pumpa - hrubá data, exportovaná z inzulínové pumpy (pouze prohlédnout)
 • data_predzpracovana - data, která použijete pro splnění úlohy

Soubor data_predzpracovana obsahuje následující sloupce:

 1. ROK
 2. MĚSÍC
 3. DEN
 4. HODINA
 5. MINUTY
 6. POČET MINUT od počátku měření (1 krok je 5 minut)
 7. BOLUS INSULÍN podaný jednorázově [jednotky inzulínu]
 8. BASÁLNÍ RYCHLOST – rychlost vylučování bazálního inzulínu do těla [jednotky inzulínu/h]
 9. MNOŽSTVÍ KARBOHYDRÁTŮ GI1 přijatých v podobě jídla s třídou glykemického indexu 1 [jednotky sacharidů]
 10. MNOŽSTVÍ KARBOHYDRÁTŮ GI2 přijatých v podobě jídla s třídou glykemického indexu 2
 11. MNOŽSTVÍ KARBOHYDRÁTŮ GI3 přijatých v podobě jídla s třídou glykemického indexu 3
 12. GLYKÉMIE (mmol/litr).

Je nutné si uvědomit, že řádky jsou sdruženy do 11 bloků, mezi kterými jsou mezery větší než pět minut. To vzniklo při předzpracování dat, kdy poškozená a nenaměřená data musela být odstraněna. Pro návrh prediktoru je nutné použít všechna data, ale brát v úvahu tyto mezery. Na koncích jednotlivých bloků se v posledním sloupci vyskytují hodnoty NaN a vaším úkolem je tyto hodnoty predikovat pomocí predikce 24 kroků dopředu (dvě hodiny dopředu). Cílem je vytvořit prediktor, který na testovacích datech vykáže co nejmenší Root Mean Squared Error (RMSE).

Požadovaný výstup

 • Soubor predikce.csv obsahující 1 sloupec s 264 predikovanými hodnotami glykémie (v pořadí výskytu v souboru data_predzpracovana)
 • Popis vstupů prediktivního modelu (jak jste zpracovali dodané veličiny a co jste použili jako vstupy pro prediktor)
 • Popis prediktivního modelu včetně přístupu k multi-steps ahead predikci
 • Popis testovacího mechanismu (pro zkoušení vašeho přístupu musíte data rozdělit na trénovací a testovací části) a výsledku testování (měřeného pomocí RMSE)
 • Předvedení a vysvětlení kódu pro splnění úlohy během cvičení.

Způsob odevzdání

Přes upload system odevzdávejte jeden archiv obsahující predikce_prijmeni.csv a reseni_prijmeni.pdf. Termín odevzdání je 11.květen, 2017!!! Pozdní odevzdání není možné. Je možná konzultace po přednášce. Dotazy směrujte také na diskuzní fórum.

courses/17bieht/prediction.txt · Last modified: 2017/04/04 17:35 by macasm1