Warning
This page is located in archive.

Zpracování biologických signálů

Pro úlohu použijeme data z PTB Databáze.

Zadání

Doporučený postup: Předzpracování:

 1. Odstranění rušení ze sítě (50Hz)
 2. Odstranění driftu (Nízké frekvence / DC složka)
 3. Odstranění artefaktů

Zpracování:

 1. Detekce QRS komplexu
 2. Detekce začátku P-vlny
 3. Detekce konce T-vlny

Požadovaný výstup:

 1. Prvních 10 rozměřených záznamů
 2. Zobrazení signálu s rozměřenými komplexy
 3. Číselný výpis parametrů pro každý záznam ve tvaru mean(std) pro následující příznaky:
  • Srdeční frekvence
  • Počet anomálních (V, S atp) beatů
  • Šířka QRS komplexu
  • Šířka QT intervalu
  • Šířka PQ intervalu
  • Sklon a plocha ST-úseku
  • Plocha T vlny

Načtení dat

 fid_record = fopen('RECORDS','r');
 fileName = fgetl(fid_record);
 headerFile = fullfile(path,[fileName '.hea']);
 ecgFile = fullfile(path,[fileName '.dat']);
 %------   LOAD HEADER   -------------------------------------------
 fprintf(strcat('Loading new record #',num2str(counter),': ',fileName));
 fprintf('\n');
 fid_header = fopen(headerFile,'r');
 z = fgetl(fid_header);
 fclose(fid_header);
 %------   LOAD DATA   --------------------------------------------
 fid_ecg = fopen(ecgFile,'r');
 ECG = fread(fid_ecg, [12, inf], 'int16');
 fclose(fid_ecg);
 
 ... 
 ...

Odevzdání

 • Výsledky: viz Požadovaný výstup.
 • Forma: Skript v Matlabu, který bude načítat data umístěná v ../Data.
 • Vypracujte do 21.4! Odevzdejte prostřednictvím UploadSystemu.
courses/17bieht/sigprocess.txt · Last modified: 2017/03/27 12:16 by chudacv