Warning
This page is located in archive.

Bezpečnost

V tomto cvičení se seznámíte s následujícími algoritmy. Budete mít možnost si je prakticky vyzkoušet.

A dokonce budete mít možnost si vyzkoušet cvičný útok typu SQL Injection. Důvod, proč jsem vybral zrovna tento typ útoku se dozvíte na přednášce a na webu projektu OWASP.

Pozn.: Mějte na paměti, že tento SQL útok je nelegální zkoušet bez souhlasu vlastníka (provozovatele). Útoky na počítačová zařízení jsou předmětem trestních zákonů mnoha zemí. Pokud si (nějaké) útoky potřebujete vyzkoušet, vytvořte si nejlépe vlastní testovací konfiguraci.

Podrobnosti se dozvíte na cvičení.

courses/17bieht/security.txt · Last modified: 2017/03/22 18:09 by bursam