Warning
This page is located in archive.

Analýza strategie eHealth

Zadání

Přečtěte si návrh strategie elektronického zdravotnictví MZ ČR. Text je ke stažení zde: eHealth strategie.

Ke každému bodu identifikujte:

  1. Co je hlavním cílem daného bodu - zpracujte ve formě “executive summary” max. 200 slov.
  2. Jaké argumenty pro podporu svého návrhu tvůrce používá? Uvažujte jejich relevanci v aktuální situaci.
  3. Jaké další argumenty (zásadní) by mohly být v textu využity?

Vypracujte do následujícího cvičení. Odevzdejte prostřednictvím UploadSystemu.

courses/17bieht/ehealthstrategy.txt · Last modified: 2017/02/28 12:10 by chudacv