Warning
This page is located in archive.

Přednášky

 1. Elektrody pro snímání biologických potenciálů (11. 10. 2023)
  Elektrody pro snímání biologických potenciálů
  záznam přednášky
 2. Zesilovače biologických signálů (18. 10. 2023)
  Zesilovače biologických signálů
 3. Elektrokardiografie (1. 11. 2023)
  Elektrokardiografie
  záznam přednášky
 4. Kardiostimulátory, defibrilátory (8. 11. 2023)
  Defibrilátory
  Kardiostimulátory
  záznam přednášky
 5. Měření hemodynamických parametrů (1. část; 15. 11. 2023)
  Měření krevního tlaku
  záznam přednášky
 6. Elektroencefalografie, elektromyografie (6. 12. 2023)
  Elektroencefalografie
  Elektromyografie
  záznam přednášky
 7. Spirometrie, měření tělesné teploty (13. 12. 2023)
  Spirometrie
  Měření tělesné teploty
  záznam přednášky
 8. Přístroje pro intenzivní medicínu (20. 12. 2023)
 9. rezerva (10. 1. 2024)

Program přednášek může doznat změn. Případné změny budou průběžně zveřejňovány.

courses/bam31let/prednasky.txt · Last modified: 2023/12/13 07:02 by xhavlikj