Warning
This page is located in archive.

Materiály

Spring framework

Java EE

Architektura aplikací

JSF

React

Užitečné knihovny
  • Spring Boot - předkonfigurovaná, snadno spustitelná verze Springu
  • Spring Data - netřeba psát DAO a dotazy, Spring je umí vygenerovat za nás
  • Querydsl - tvorba dotazů nad persistentní vrstvou snadno a čitelně
  • Postman - aplikace pro snadné volání REST rozhraní
courses/b6b36ear/materials.txt · Last modified: 2023/10/04 08:58 by ledvima1