Warning
This page is located in archive.

Často kladené dotazy

Tato stránka obsahuje odpovědi na dotazy, které studenti často vznášejí.

Semestrální práce

 • Otázka: Mohu k implementaci semestrální práce použít jazyk Kotlin?
  • Odpověď: Ano.
 • Otázka: Mohu v implementaci semestrální práce použít Spring Boot, nebo musím používat čistý Spring?
  • Odpověď: Použijte Spring Boot. Celý semestr na cvičení pracujeme se Spring Bootem, proto nedává smysl vyžadovat v semestrální práci holý Spring.
 • Otázka: Mohu v implementaci semestrální práce použít místo ručně vytvořených DAO Spring Data repositories?
  • Odpověď: Ano.
 • Otázka: Je součástí semestrální práce frontend? Dostaneme za něj body?
  • Odpověď: Ne. Frontend je pouze jednou ze 3 možností ověření funkcionality aplikace (další 2 jsou integrace s existující aplikací nebo sada HTTP dotazů a testovacích dat, viz Checkpoint 2). Jednu z těchto možností je nutné v CP2 odevzdat, ale za implementaci frontendové části aplikace žádné body navíc nedostanete.

Úkoly ze cvičení

 • Otázka: Jak si mohu ověřit, že mé řešení úkolu je správné?
  • Odpověď: U většiny úkolů jsou součástí zadání automatické testy, které testují právě funkcionalitu, kterou máte v úkolu implementovat. Určitě je tedy vhodné si testy zkusit spustit. Nejpozději se zadáním dalšího úkolu ze cvičení pak bude v původním repozitáři (odkud jste forkovali) zveřejněno referenční řešení.
 • Otázka: Pokud testy neprocházejí, je správný postup je měnit?
  • Odpověď: Ne. Pokud v zadání není explicitně uvedeno, že se mají upravovat testy, měli byste se tomu vyhnout. Samozřejmě, pokud si chcete implementovanou funkcionalitu otestovat jiným způsobem, přidávat testy můžete. Pro účely hodnocení ale nebudou nezadané úpravy testů brány v potaz. Tudíž, pokud upravíte test, který vám neprochází, tak, aby prošel (anebo ho smažete), bude to považováno za stejnou chybu, jako kdybyste tam test nechali a on jen neprocházel.
 • Otázka: Mám na odevzdání úkolu více pokusů?
  • Odpověď: Ne. Úkoly budou vyhodnoceny pro všechny po termínu odevzdání (zpravidla neděle 23:59). Když své řešení následně opravíte, nebude na to brán zřetel.
 • Otázka: Když za úkol dostanu plný počet bodů, znamená to, že mé řešení je zcela bezchybné?
  • Odpověď: Ne nutně. Body jsou přidělovány primárně na základě vyhodnocení akceptačních kritérií. Ačkoliv odevzdaný kód při hodnocení procházíme, je možné, že si nějakých nedokonalostí nevšimneme.
courses/b6b36ear/faq.txt · Last modified: 2023/08/28 16:11 by ledvima1