Warning
This page is located in archive.

a6m33zpp -- Základy první pomoci

Cíl předmětu: Předmět obsahuje teoretické základy a praktický nácvik v poskytování laické první pomoci.

Cvičení: čtvrtek 9.15 – 10.45; další bude upřesněno via email.

Vyučující: MUDr. Ing. David Macků

Podmínky získání zápočtu: Úspěšné absolvování kurzu.

courses/a6m33zpp/start.txt · Last modified: 2023/09/19 22:31 by mackudav