Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

D05DDIT – Intermediální tvorba a pokročilé technologie v designu

Doktorský studijní program Design - Fakulta architektury ČVUT

Místo výuky

Institut intermédií, budova FEL ČVUT, Technická 2, místnost H1-25

Vyučující

Ing. Roman Berka, Ph.D.

Garant předmětu

Doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.

Anotace

Obsahem předmětu je výběr 6 témat, která tvoří ucelený znalostní prostor nutný ke vzniku intermediální komunikace. Každé téma je uvedeno přednáškou zabývající se kontextem, principy a konkrétními možnostmi dané technologie. Přednáška je rozšířena prostorem pro diskusi nad daným tématem. Cílem diskuse je šířeji rozvinout úvahy o prezentovaných technologiích z pohledu designera a ve vztahu k disertační práci studentů. Na diskusi pak navazuje praktická část, jejímž obsahem je společná realizace jednoduché instalace využívající tématem dané nástroje. Záměrem je vytvoření prostoru pro experiment nikoliv uceleného díla. Na konci semestru, v rámci sedmého semináře, budou studenti prezentovat vlastní výstupy, které budou mít formu interaktivní instalace s předpokladem, že půjde zároveň o ověření konceptů spojených s řešením disertační práce.

Formát

Pátek 9-12h, každý sudý týden v semestru (začátek 25.2.).

120min přednáška 60 min diskuse

Zakončení

Formou obhajoby vlastního konceptu projektu.

Osnova

1. Světlo - zdroje světla, projekce, lasery
- přednáška: bezpečnost, druhy světel a jejich možnosti, projekční zařízení, metody zkoumání
- diskuse: ukázka hotových projektů a diskuse
- praktická část: realizace plastiky s dynamickým osvětlením
PDF
2. Vizuální programování - seznámení s nástroji pro řízení instalací a jejich potenciál
- přednáška: přehled vizuálních programovacích nástrojů, porovnání s nevizuálními programovacími nástroji - python, objektový přístup
- diskuse: ukázka hotových projektů a diskuse nad nimi
- praktická část: realizace vlastní mikroinstalace s řízením světel
PDF
3. Vizualizace - nástroje - CAVE, Virtual Reality, Augmented Reality, imersivní projekční systémy (3D, panorama)
- přednáška: technologie pro virtuální realitu a jejich aplikace
- diskuse: ukázky vybraných projektů a diskuse nad nimi
- praktická část: realizace vlastní virtuální scény a její prezentace
PDF
4. Interakce 1 - snímání pohybu, potenciál pro využití pohybových dat, jejich možné způsoby zpracování
- přednáška: technologie pro snímání pohybu a jejich využití, uživatelské rozhraní
- diskuse: ukázky projektů s prvky interakce a diskuse k nim
- praktická část: realizace interaktivní světelné instalace
PDF
5. Interakce 2 - hardware pro interaktivní instalace a design, Arduino, Rapsberry Pi, aj.
- přednáška: Způsob použití programovatelných modulů nástrojů a možnosti jejich využití pro realizaci interaktivních prvků.
- diskuse: Dosavadní existující projekty a diskuse k nim.
- praktická část: realizace interaktivní mikroinstalace
PDF
6. Zvuk - prostorová akustika, využití zvuku jako doprovodného výrazového prvku v designu
- přednáška: zvukové jevy v prostoru, snímání a reprodukce zvuku.
- diskuse: zvukové instalace a diskuse k nim
- praktická část: realizace zvukové interaktivní instalace, transducer
PDF
7. Řízení celku, kombinace více technologií v rámci celku, diskuse v kontextu předchozích dílen - prezentace samostatného díla
- prezentace samostatných miniprojektů využívajících odpřednášené techniky
- diskuse nad prezentovanými projekty
- hodnocení

Miniprojekt

Studenti během semestru vypracují koncept řešení vybraného problému, který budou prezentovat v posledním semináři.

Literatura a další zdroje

courses/d05ddit/start.txt · Last modified: 2023/02/14 14:26 by berka