Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Formální požadavky

Zde jsou upřesněny požadavky a náležitosti formy semestrálního projektu.

Zpráva

Typická délka zprávy je 4-6 stran. Obecně ale není stanovena minimální ani maximální délka zprávy k projektu - je na každém týmu zhodnotit, co vše ve zprávě zmínit.

Zpráva by měla mít strukturu závěrečné práce, tedy hlavně kapitoly úvod, analýza, implementace a závěr.

Prezentace

Jelikož je na prezentaci věnované jedno cvičení, odvíjí se od toho i délka prezentace každého týmu. Zároveň musí po prezentaci zbýt čas na dotazy a případné hodnocení.

Každý tým bude mít na prezentaci 8 minut.

Implementace

Výsledná implementace je týmem odevzdávaná buď jako archiv, nebo jako odkaz na repozitář, odkud lze kód stáhnout.

O odevzdávaném archivu nebo obsahu repozitáře by mělo platit následující:

 • Projekt lze otevřít a spustit.
 • Archiv neobsahuje žádné soubory, které si prostředí generuje samo z odevzdaných souborů.
 • Součástí projektu je minimum (ideálně žádný) obsahu a kódu, který není součástí implementace, popřípadě její ukázky/scény.
 • Napsaný kód by měl být patřičně komentován.
Pokud použijete při vývoji verzovací systém git, snadno druhý bod splníte pomocí souboru .gitignore

Níže je uvedena správná struktura pro projekty Unreal Engine 5 a Unity. Pokud si nejste něčím jisti nebo na projekt použijete jiné prostředí, neváhejte se zeptat cvičícího.

Unreal Engine 5

K Unreal Engine je potřeba zmínit dvě věci. První jsou složky, které engine generuje automaticky a tak není třeba je odevzdávat (ani sdílet pro práci v týmu). Jde hlavně o tyto složky, případně ty samé složky v každém pluginu, který je součástí projektu:

 • Build
 • DerivedDataCache
 • Intermediate
 • Saved

Kdybyste pracovali na větším projektu, používá se také sdílená Derived Data Cache - hodí se v případech, kdy by byla umístěna na místní síti a přístup by trval kratší dobu než data znovu vygenerovat. V našem případě je ale lepší DDC nesdílet.

Pro git repozitář můžete použít tento obsáhlý .gitignore, který zajistí, že přebytečné soubory nebudou v repozitáři zahrnuty: https://raw.githubusercontent.com/github/gitignore/main/UnrealEngine.gitignore

Druhá věc je obsah navíc. Můžete pro svoje projekty použít libovolný volně dostupný balíček obsahu (např. Starter Content, který je součástí instalace UE5). V odevzdávané verzi projektu, ať už jde o poslední commit nebo archiv, by měl zůstat jen ten obsah, který skutečně používáte.

Unity

Podobně jako u Unreal Engine, také Unity generuje ve složce projektu data, která není potřeba v týmu sdílet a neměla by být součástí odevzdání. Jedná se hlavně o tyto složky:

 • Library
 • Temp
 • Obj
 • Build(s)
 • Logs
 • UserSettings

Pro git repozitář můžete použít tento obsáhlý .gitignore, který zajistí, že přebytečné soubory nebudou v repozitáři zahrnuty: https://raw.githubusercontent.com/github/gitignore/main/Unity.gitignore

Také dbejte na to, aby v odevzdané verzi semestrální práce byly jen ty soubory obsahu, který skutečně používáte. Nepoužité modely, textury, zvuky, atd. z odevzdávané verze odstraňte.

courses/b4m39mma/requirements.txt · Last modified: 2022/09/21 12:16 by slabyon3