Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Definice úlohy

Mějme robot pohybující se v neznámém prostředí s překážkami (viz obrázek). Napište aplikaci, která naviguje robot tak, aby co nejrychleji vytvořil mapu tohoto prostředí. K dispozici je základní kostra aplikace spolu s podpůrnými knihovnami.

Výstup programu

Výstupem jízdy robotu bude soubor s mapou prostředí.

Zpět na stránky předmětu.

courses/a0m33par/zadani.txt · Last modified: 2018/09/24 14:25 by kulich