Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Intermediální tvorba a technologie II (B0B39ITT2, B0M39ITT2)

Katedra počítačové grafiky a interakce

Úvod - Anotace

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT, AMU a VŠUP. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT,na AMU a na VŠUP.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií, elektroniky, scénografie a některých dalších oblastí. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části - předmětu Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Předmět se odehrává v prostoru společného pracoviště AMU a ČVUT - Institutu intermédií, které je pro realizaci společných umělecko-technologických projektů vybaveno. Institut intermédií

V oblasti omezení proti nákaze COVID-19 se prosím řiďte pokyny vedení školy a jejich aktualitami zde https://fel.cvut.cz/cz/covid/. Tato pravidla platí i pro studenty ostatních škol participujících na výuce ITT2.

Obsah předmětu

V průběhu letního semstru se studenti připravují na realizaci týmových projektů na zadané téma, které na konci kurzu veřejně prezentují. První část semestru je věnována vybraným tématům navazujícím na témata zimního semestru a v druhé části studenti formou seminářů a společné práce realizují výstupní projekt.

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba, algoritmy a programování: úvod do možností a použití různých jazyků a progamovacích prostředí.
 • Úvod do použití a stavby interaktivních systémů: physical computing, využívání elektronických obvodů a přípravků, senzorů a aktuátorů pro kinetické a světlené instalace v galerii, divadle nebo veřejném prostoru.
 • Imersivní systémy, CAVE, virtuální a smíšená realita, práce s 3D modely. Interaktivní zvukové a grafické prostředí.
 • Světelný a zvukový design, performance a scénická tvorba.
 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky. Využívání multikanálového zvukového prostředí.

Koordinátoři a pedagogové

 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • Tomáš Morávek - HAMU, DAMU
 • Ing. Jakub Hybler - FAMU, ČVUT FEL
 • Ing. Ondřej Slabý - asistent, ČVUT FEL
 • MgA. Vlastimil Bartas - UMPRUM

Odkazy

Intermediální tvorba a technologie II (B0B39ITT2, B0M39ITT2) - Letní semestr

Odkaz na předmět v Bílé knize FEL ČVUT B0B39ITT2, B0M39ITT2.

Rozvrh v KOS FEL ČVUT: B0B39ITT2, B0M39ITT2

Předmět je pokračováním předmětu ITT 1, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU a ČVUT za účasti studentů z FAMU, DAMU, VŠUP, ČVUT FEL, ČVUT FA a dalších škol. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v rámci zimního semestru. Studenti budou řešit umělecko-technické projekty v týmech složených pokud možno ze zástupců uměleckých i technických oborů. Záměrem je využít znalostí a zkušeností získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů budou převážně přednášející z předmětu ITT 1. Předmět je ukončen veřejnou prezentací hotového projektu.

Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru.

K zapsání do předmětu je doporučeno absolvovat nejprve předmět ITT 1.

Podmínky k získání zápočtu

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, který studenti získávají na základě veřejné prezentace hotových projektů (instalace, představení, technická realizace instalace nebo představení). Hodnocení je v kompetenci pedagogického týmu.

Pro získání zápočtu je nutná 80% účast na seminářích a workshopech a odevzdání realizovaného projektu formou veřejně přístupné prezentace (instalace, performance). Student získává známku za základě hodnocení realizace projektu a účasti na výuce.

Hodnocení využívá šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Program letního semestru 2021-22

1. 18.2. 3D modelovani + 3D tisk
2. 25.2. Úvod, projektová příprava
3. 4.3. VR - tvorba virtuálních světů
4. 11.3. Seminář - cíle projektu, produkce
5. 18.3. VR - spojení s prvky IoT
6. 25.3. Seminář - prezentace projektů po týmech
7. 1.4. Workshop - Individuální práce v týmech
8. 8.4. Workshop - Individuální práce v týmech
9. 15.4. Velký pátek
10. 22.4. Workshop - Individuální práce v týmech
11. 29.4. Workshop - Individuální práce v týmech
12. 6.5. Příprava k instalaci
13. 13.5. Instalace
14. 20.5. Hodnocení, zápočet

Organizace ITT v průběhu letního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

V době pandemických omezeni probíhá výuka distančně.

Dílny jsou prakticky zaměřené a jsou zpravidla kombinované s úvodní diskusí. Dílny jsou příležitostně vedené zahraničními hosty. Program je proto adaptován na jejich časové možnosti. Semináře jsou diskusně orientované a jejich cílem je směrovat studenty k úvahám o jejich vlastních projektech realizovaných v rámci ITT2.

courses/itt2/start.txt · Last modified: 2022/02/24 13:04 by berka