Warning
This page is located in archive.

BAM33ZMO – Zpracování medicínských obrazů / Medical Image Processing

Předmět se zabývá nejčastěji používanými pokročilými metodami analýzy obrazu se zaměřením na obrazy z lékařských a biologických modalit, od mikroskopie, přes ultrazvuk, až po MRI a CT, včetně časových sekvencí. Cílem je naučit se principům a použití pokročilejší algoritmů pro zpracování lékařských a biologických obrazů, zejména registrace, segmentace a klasifikace.

Tento předmět je vhodným doplňkem předmětu Metody počítačového vidění, který se věnuje metodám pro zpracování obrazů z klasických fotoaparátů a kamer. Mnoho algoritmů lze použít pro obrazy z klasických kamer i z lékařských zobrazovacích přístrojů.

Předpoklady

Předpokládáme, že studenti již znají základní principy zpracování obrazů, včetně jednodušších algoritmů, zhruba na úrovni předmětu Digitální obraz. Dále předpokládáme znalosti programování, matematiky a strojového učení v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu na FEL. Znalost principů lékařských zobrazovacích technik (vyučovaných například v předmětu A6M33ZSL) je užitečná, ale nikoliv nezbytná.

Kontakty

Garant a přednášející: Jan Kybic (kybic@fel.cvut.cz)

Konzultace: dle domluvy.

Organizace předmětu

Organizace předmětu bude upřesněna dle počtu zapsaných studentů. Pravděpodobně konzultační formou.

Odkazy na vzdálenou výuku pomocí BBB

CW Remote Schedule plugin failure
Failed to fetch events from remote API for the course bam33zmo. Try again later or contact Helpdesk.

Odkazy

courses/bam33zmo/start.txt · Last modified: 2021/09/03 15:36 by kybicjan