Warning
This page is located in archive.

BAM33ZMO – Zpracování medicínských obrazů / Medical Image Processing

Předmět se zabývá nejčastěji používanými pokročilými metodami analýzy obrazu se zaměřením na obrazy z lékařských a biologických modalit, od mikroskopie, přes ultrazvuk, až po MRI a CT, včetně časových sekvencí. Cílem je naučit se principům a použití pokročilejší algoritmů pro zpracování lékařských a biologických obrazů, zejména registrace, segmentace a klasifikace.

Tento předmět je vhodným doplňkem předmětu Metody počítačového vidění, který se věnuje metodám pro zpracování obrazů z klasických fotoaparátů a kamer. Mnoho algoritmů lze použít pro obrazy z klasických kamer i z lékařských zobrazovacích přístrojů.

Předpoklady

Předpokládáme, že studenti již znají základní principy zpracování obrazů, včetně jednodušších algoritmů, zhruba na úrovni předmětu Digitální obraz. Dále předpokládáme znalosti programování, matematiky a strojového učení v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu na FEL. Znalost principů lékařských zobrazovacích technik (vyučovaných například v předmětu A6M33ZSL) je užitečná, ale nikoliv nezbytná.

Kontakty

Garant a přednášející: Jan Kybic (kybic@fel.cvut.cz)

Konzultace: dle domluvy.

Organizace předmětu

Organizace předmětu bude upřesněna dle počtu zapsaných studentů. Pravděpodobně konzultační formou.

Odkazy na vzdálenou výuku pomocí BBB

Odkazy

courses/bam33zmo/start.txt · Last modified: 2021/09/03 15:36 by kybicjan