Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Materiály

JEE

Spring framework

Architektura aplikací

Ukázkové projekty

Následující projekty jsou relevantní k EAR v ZS 2017.

  • Setup-project - Jednoduchá aplikace, obsahující základní strukturu aplikace a všechny technologie, používané v tomto předmětu
  • Reporting tool - Kompletní aplikace - obsahuje DAO vrstvu, vrstvu business logiky, REST služby, autentikaci a autorizaci, uživatelské rozhraní v React

JSF

React

Užitečné knihovny
  • Spring Boot - předkonfigurovaná, snadno spustitelná verze Springu
  • Spring Data - netřeba psát DAO a dotazy, Spring je umí vygenerovat za nás
  • Querydsl - tvorba dotazů nad persistentní vrstvou snadno a čitelně
courses/b6b36ear/materials.txt · Last modified: 2021/09/22 13:52 by ledvima1