Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.


Informace | Přednášky | Cvičení | Hodnocení |Odkazy a návody

UPOZORNĚNÍ COVID-19:

Přečtěte si prosím poslední pravidla a nařízení vedení školy týkající se covid-19.

Věnujte pozornost informacím co dělat v případě zjištění pozitivity na covid-19. Chovejte se prosím zodpovědně, chraňte ostatní studenty a své učitele - informujte je neprodleně, pokud u sebe zjistíte nákazu! Děkujeme.
courses/b4m39gpu/start.txt · Last modified: 2021/11/18 16:04 by sloup