Warning
This page is located in archive.

MOS -- Modelování a simulace

Stránka předmětů A6M33MOS, BAM33MOS a BEAM33MOS.

Informace pocházejí z předchozích běhů předmětu. Aktuální info bude brzy zveřejněno.

Studijní materiály

Učebna (ZS 2011)

 • Přednášky - Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky , U nemocnice 5 1.p (vpravo)
 • Cvičení - Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky , U nemocnice 5 1.p (vpravo)

Přednášející

 • Jiří Kofránek kofranek na gmail.com
 • Filip Ježek jezekfi1 na fel.cvut.cz

Cvičící

 • Filip Ježek jezekfi1 na fel.cvut.cz
 • Martin Tribula tribumar1 na fel.cvut.cz
 • Jan Šilar
 • Tomáš Kulhánek
 • Marek Mateják

Požadavky předmětu

 • Nutnost odevzdat všechny úlohy ze cvičení,
 • za neomluvené pozdní odevzdání bodový postih,
 • pokud úloha nebude uznána, máte týden na její přepracování a bodový postih,
 • odevzdaná semestrální práce (minimum 50% bodů).
 • složit zkoušku

Hodnocení

 • 10b První test v semestru - teorie (5T)
 • 10b Druhý test v semestru - implementace (10T)
 • 20b úlohy v semestru
 • 10b Zadání semestrálky (10T)
 • 20b semestrálka (do ZK)
 • 30b zkouska
  • 10b zkouškový model
  • 20b teoretické otázky
 • Sum 100, if > 90 A, elif > 80 B, elif > 70 C, elif > 60 D, elif > 50 E, else fail
courses/mos/start.txt · Last modified: 2019/09/27 14:35 by xposik