Warning
This page is located in archive.

Semestrální práce

 • Netriviální úloha v Modelice,
 • možnost řešení individuálně i v týmu (2 - 3, každý člen musí být schopen vysvětlit a obhájit své řešení).
 • výstupem je technická zpráva v rozmezí 5 - 20 stran,
 • Obhajoba bude součástí zkoušky, dostačující je odevzdání v den předcházející termínu zkoušky do systému. Odevzdává se jak kompletní spustitelný zdrojový kód, tak zpráva, případně i prezentace.
 • Témata formulujte do pdf zprávy a odevzdávejte přes upload systém, už jen za zadání dostanete 0-10 bodů (podle předpokládané složitosti).
 • Semestrální práce by měla být v angličtině
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději u zkoušky, jednoduché modely mohou být hodnoceny i méně body, což se dává se najevo již předem při zadání (proto se hodnotí i zadání), krásná implementace, případně navýšená složitost v průběhu řešení může zase body přidat.

Ukázka semestrálních prací z minulého roku

Zadání

Zadání semestrálky nahrané do CW bude součástí výsledné zprávy - tj. neděláte něco zbytečně. Takový úvod do modelu má obsahovat:

 • takové věci jako název, téma, jména autorů (tohle ste zatím zvládli skoro všichni)
 • popis problému, který řešíte, úvod do problematiky
 • definici oblasti využití modelu a jeho omezení
  • popis funkcí reálného objektu a srovnat s modelem
  • tj. popsat CO budu chtít modelovat a PROČ - definovat si obor platnosti)
 • Alespoň základní blokové schéma
  • Ze zadání by již měla být rozpoznatelná složitost tj. už jakýsi náčrt jak se to bude řešit
  • Pozor: Simulinkové zapojení nerovná se blokové schéma - to je daleko obecnější. Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Block_diagram
 • Můžete zakombinovat “volitelné” položky - když to půjde, uděláme ještě toto a toto.
 • A to i pro model z katalogu!

Ze zadání musí být zkrátka jasné, co budete dělat. Pro ty, kteří mají téma přímo domluvené s námi to platí stejně.

V průběhu vypracování se může stát, že se odkloníte od zadání - to je v pořádku. Tedy pokud k tomu budete mít dobrý důvod a budete si to schopní obhájit u zkoušky.

Zadání doporučujeme také dělat rovnou anglicky, neboť ho pak potřebujete do finální práce jako úvodní kapitolu.

Jak by to třeba mohlo vypadat.

Témata

 • Z diplomky - dvě mouchy jednou ranou, znáte svůj obor + reálné zadání
 • Další nabízená témata semestrální práce, některá s možností rozšíření na diplomovou práci
 • Vlastní téma - ozvěte se co nejdříve, probereme vhodnost.
courses/mos/semestralni_prace.txt · Last modified: 2019/09/27 14:32 (external edit)