Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

 1. Biologické signály, artefakty biologických signálů (24. 9. 2019)
  Biologické signály, artefakty biologických signálů
 2. Elektrody pro snímání biologických potenciálů (8. 10. 2019)
  Elektrody pro snímání biologických potenciálů
 3. Ultrazvukové diagnostické přístroje (15. 10. 2019)
  Ultrazvukové diagnostické přístroje
 4. Elektrokardiografie (22. 10. 2019)
  Elektrokardiografie
 5. Kardiostimulátory, defibrilátory (29. 10. 2019)
  Defibrilátory
  Kardiostimulátory
 6. Měření krevního tlaku (5. 11. 2019)
  Měření krevního tlaku
 7. Měření srdečního výdeje, další hemodynamické parametry (12. 11. 2019)
  Měření srdečního výdeje
  Další hemodynamické parametry
 8. Zesilovače biologických signálů (Zdeněk Horčík; 19. 11. 2019)
  Zesilovače biologických signálů
 9. Pulsní oxymetrie, pletysmografie (26. 11. 2019)
  Pulsní oxymetrie
 10. Elektroencefalografie, elektromyografie (3. 12. 2019)
  Elektroencefalografie
  Elektromyografie
 11. Spirometrie, měření tělesné teploty (10. 12. 2019)
 12. exkurse (17. 12. 2019)
 13. Přístroje pro intenzivní medicínu (7. 1. 2020)

Program přednášek může doznat změn. Případné změny budou průběžně zveřejňovány.

courses/bam31let/prednasky.txt · Last modified: 2019/11/27 15:28 by xhavlikj