Warning
This page is located in archive.

Materiály

JEE

Spring framework

Architektura aplikací

Ukázkové projekty

Následující projekty jsou relevantní k EAR v ZS 2017.

  • Setup-project - Jednoduchá aplikace, obsahující základní strukturu aplikace a všechny technologie, používané v tomto předmětu
  • Reporting tool - Kompletní aplikace - obsahuje DAO vrstvu, vrstvu business logiky, REST služby, autentikaci a autorizaci, uživatelské rozhraní v React

JSF

React

Užitečné knihovny
  • Spring Boot - předkonfigurovaná, snadno spustitelná verze Springu
  • Spring Data - netřeba psát DAO a dotazy, Spring je umí vygenerovat za nás
  • Querydsl - tvorba dotazů nad persistentní vrstvou snadno a čitelně
courses/b6b36ear/materials.txt · Last modified: 2019/09/12 12:31 by ledvima1