Warning
This page is located in archive.

Program přednášek

Číslo Datum Obsah Zdroje Přednášející
1 25.9. Úvod, klient-server, vícevrstvá architektura, technologie Java EE, Servlety lecture.pdf, handout.pdf, servlet-demo.zip ML
2 2.10. Architektura a technologie Java EE, Architektonické vzory, MVC, DAO lecture.pdf, handout.pdf ML
3 9.10. Přístup k databázím, Objektově-relační mapování, JPA 2.2 lecture.pdf, handout.pdf PA
4 16.10. Spring, DI, moduly lecture.pdf, handout.pdf příklad ML
5 23.10. Integrace aplikací, webové služby lecture.pdf, handout.pdf PA
6 30.10. HTTP, REST webové služby lecture.pdf, handout.pdf PA
7 6.11. Zabezpečení enterprise aplikací lecture.pdf, handout.pdf ML
8 13.11. Pokročilá témata JPA lecture.pdf, handout.pdf ML
9 20.11. Pokročilá témata Spring, Web sockets lecture-advancedspring.pdf, lecture-websockets.pdf, handout-advancedspring.pdf, handout-websockets.pdf ML
10 27.11. Principy tvorby klienta pro webové/enterprise aplikace lecture.pdf, handout.pdf ML
11 4.12. Výkon enterprise aplikací, škálovatelnost, vysoká dostupnost lecture.pdf, handout.pdf PA
12 11.12. Vybrané techniky a knihovny (Java 8/9/10, funkcionální programování) lecture.pdf, handout.pdf PA
13 18.12. Vyhledávání a enterprise aplikace lecture.pdf, handout.pdf LS
14 8.1. Zápočtový test - předtermín

Rozvrh v iCal můžete najít na portálu FELSight

courses/b6b36ear/lectures/start.txt · Last modified: 2019/12/17 12:15 by ledvima1