Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Přednášky | Lectures

 1. 20.2: Úvod do neuroinformatiky, organizace předmětu, model membrány | Introduction Přednáška 1}}
 2. 6.3.: Modely neuronů: iontové kanály, synapse, Hodgkin-Huxley, Wilsonův model | Neuron models Přednáška 2
 3. 13.3.: Hodgkin-Huxley + šíření AP | HH model + AP propagation Přednáška 3
 4. 20.3.: Případová studie - Parkinsonova nemoc | Case study: Parkinson's disease (Eduard Bakštein) /Přednáška 4
 5. 22.3.: LIF neuron, poissonův proces, variabilita pálení neuronu | LIF model, Poisson process / Přednáška 5
 6. 27.3: Prostorová navigace u zvířat | Spatial orientation in animals (Daniel Klement) Přednáška 6
 7. 3.4.: Populační modely, synaptická plasticita | Network models, synaptic plasticity Přednáška 7
 8. 10.4: Vědomí, pozornost, emoce, paměť | Consciousness, attention, emotions, memory (Michal Vavrecka) Přednáška 8
 9. 17.4: Připadová studie na optické metody zobrazování (Jakub Otáhal) | Cortex modelling Přednáška 9
 10. 24.4: Modelováni vizuálního cortexu | omprehensive large-scale model of primary visual cortex (Jan Antolík) Přednáška 10
 11. 1.5: Samoorganizující se sítě, dynamické neuronové pole | Self organizing maps Přednáška 11
 12. 9.5: Kódování, dekódování informace | Information coding Přednáška 11
 13. 14.5.: Učí se jako v úterý (náhradní výuka) Kódování, dekódování informace | Information coding /Přednáška 12
 14. 22.5: Kognitivní modelování | Cognitive modelling (Karla Štěpánová) Přednáška 13

klement.pdf

courses/bam33nin/lectures/start.txt · Last modified: 2019/03/26 15:24 by xnovakd1