Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

5. domácí úloha: Lexikografické řazení řetězců

S řadícími algoritmy jste se již setkali nejenom na cvičení z PDV a ALG, ale jistě i ve své vlastní praxi. Úloha řazení se totiž velice často objevuje jako podúloha v různých algoritmech. Pro efektivní řazení je důležité vybrat správný řadící algoritmus. Na cvičení jste měli možnost zrychlit pomocí paralelizace několik algoritmů, které jsou dobré především pro numerické řazení. V rámci této domácí úlohy si zkusíte naimplementovat paralelní verzi řadícího algoritmu Radix sort, který použijete na lexikografické seřazení řetězců stejné délky.

Vaším úkolem je co nejrychleji lexikograficky seřadit vektor řetězců. Řetězce mají stejnou délku, jsou velmi krátké a obsahují náhodné znaky z omezené abecedy. Pro takovouto datovou sadu je vhodné použít algoritmus Radix sort. Tento řadící algoritmus již také znáte z předmětu ALG.

Jelikož jsou všechny řetězce stejně dlouhé, nemusíte v tomto případě ošetřovat speciální případy, kdy řetězce nemají stejnou velikost. Než se pustíte do samotné implementace, zkuste se nejdříve zamyslet nad tím, která z verzí Radix sortu (popsaných například zde) je pro daná data (krátké řetězce) na paralelizaci nejvhodnější.

Stáhněte si balíček hw06_sort.zip. Vaším úkolem je doimplementovat tělo metody radix_par v souboru sort.cpp. Tato metoda má za úkol správně seřadit vektor pointerů na řetězce podle lexikografického pořadí řetězců. Doporučujeme si před samotnou implementací projít sort.h a main.cpp, kde najdete další nápovědu a vysvětlení dílčích částí kódu. Zazipované soubory sort.h a sort.cpp odevzdávejte do systému BRUTE do 5.4. 23:59 CET pro středeční cvičení a 6.4. 23:59 CET pro čtvrteční cvičení. Za úlohu můžete získat maximálně 2 body v závislosti na rychlosti vašeho řešení.

courses/b4b36pdv/tutorials/hw_05.txt · Last modified: 2019/03/27 14:25 by horakka5