Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
help:common:robot_crs [2018/10/04 17:58]
smutny
help:common:robot_crs [2018/10/28 10:55]
pisa
Line 15: Line 15:
   * [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​cmp/​courses/​ROB/​labsmaterial/​CRS/​CRS-uvod.htm|Robot CRS, stručný popis]]   * [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​cmp/​courses/​ROB/​labsmaterial/​CRS/​CRS-uvod.htm|Robot CRS, stručný popis]]
  
-=== Ovládání ​robotu ===+=== Řízení  ​robotu ​z Matlabu nebo Pythonu ​===
   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.
-  * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránek ​GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]] +  * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stráneky [[https://​github.com/​cvut/​pyrocon|Pyrocon]] na CVUT GitHubu (původní umístění ​GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]] ​na stránkách autorky) 
-  * Soubory přímo vidíte z instalovaných počítačů na cestě <​code>​ /​data/​Marocon/</​code>​ nebo <​code>​ /​data/​Pyrocon/</​code> ​+  * Soubory přímo vidíte z v učebně ​instalovaných počítačů na cestě <​code> ​/bluebot/​data/​Marocon/​src </​code>​ nebo <​code> ​/bluebot/​data/​Pyrocon/</​code> ​
   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​
   * Demonstrační program ovládaní z Pythonu je v souboru "​test.py"​   * Demonstrační program ovládaní z Pythonu je v souboru "​test.py"​
help/common/robot_crs.txt · Last modified: 2018/10/28 10:56 by pisa