Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
help:common:robot_bosch [2018/10/04 18:06]
smutny
help:common:robot_bosch [2018/10/09 14:32]
smutny
Line 9: Line 9:
   * Řízení robotu - [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​cmp/​courses/​ROB/​labsmaterial/​MARS8/​robotdrive.pdf|blokové schema (PDF)]]   * Řízení robotu - [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​cmp/​courses/​ROB/​labsmaterial/​MARS8/​robotdrive.pdf|blokové schema (PDF)]]
   * Robot je řízen jednotkou MARS 8, popsanou v manuálu ([[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~pisa/​mars8/​mars8_man_cz.html|HTML]],​ [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~pisa/​mars8/​mars8_man_cz.pdf|PDF]]).   * Robot je řízen jednotkou MARS 8, popsanou v manuálu ([[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~pisa/​mars8/​mars8_man_cz.html|HTML]],​ [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~pisa/​mars8/​mars8_man_cz.pdf|PDF]]).
-=== Ovládání ​robotu ​ ===+=== Řízení ​robotu ​z Matlabu nebo Pythonu ​ ===
   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.
   * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránek GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]]   * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránek GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]]
-  * Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě <​code>​ /​data/​Marocon/</​code>​ nebo <​code>​ /​data/​Pyrocon/</​code> ​+  * Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě <​code> ​/bluebot/​data/​Marocon/​src </​code>​ nebo <​code> ​/bluebot/​data/​Pyrocon/</​code> ​
   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​
   * Demonstrační program ovládaní z Pythonu je v souboru "​test.py"​   * Demonstrační program ovládaní z Pythonu je v souboru "​test.py"​
help/common/robot_bosch.txt · Last modified: 2018/10/28 10:55 by pisa